Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Technologijos prisideda prie Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo veiklos

EuropaLietuva
Paslaugos gyventojamsSocialinės paslaugosViešasis administravimas

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas siekia sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir (ar) socialinė atskirtis, skaičių. Jis remia nacionalines sistemas, pagal kurias teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims. Siekiant efektyviau administruoti fondo veiklą Lietuvoje, „Novian Systems“ sukūrė vieningą administravimo ir procesų automatizavimo informacinę sistemą. Sistemos kūrimas išsiskyrė kompleksiškumu – užduotis apėmė įvairių duomenų, rodiklių priežiūrą ir analizę, įvairių ataskaitų formavimą, darbą su duomenimis ir kitus poreikius.

Situacija

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) tikslas – skatinti socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje, padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo – sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir (ar) socialinė atskirtis, skaičių, remiant nacionalines sistemas, pagal kurias, pasitelkus partnerių organizacijas, teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims.

Lietuvoje EPLSAF parama teikiama maistu, higienos prekėmis ir socialinės įtraukties priemonėmis.

Problema

Siekiant efektyviau administruoti fondo veiklą Lietuvoje buvo nuspręsta sukurti naują informacinę sistemą, kuri leistų kompiuterizuotai administruoti EPLSAF – t. y. centralizuotai ir susistemintai tvarkyti su šio fondo administravimu susijusią informaciją.

Sprendimas

EPLSAF informacinės sistemos kūrimas išsiskyrė kompleksiškumu: užduotis apėmė įvairių duomenų, rodiklių priežiūrą ir analizę, įvairių ataskaitų formavimą, duomenų eksportą bei importą tarp atskirų posistemių, modulių, elektroninių duomenų teikimo bei su projektų administravimu susijusių duomenų kaupimą ir saugojimą.

Sistemą sukūrė „Novian Systems“ (anksčiau veikė kaip „Algoritmų sistemos“) komanda, taip pat atlikusi analizę ir detalizavusi jos reikalavimus.

Naujoji sistema buvo įdiegta adaptavus Vidaus saugumo fondui administruoti reikalingos programinės įrangos išeities kodą. Šią programinę įrangą Centrinė projektų valdymo agentūra įsigijo Išorės sienų fondo 2013 m. metinės programos lėšomis finansuoto projekto Nr. ISF13/7.1 „Techninė pagalba įgaliotajai institucijai“ įgyvendinimo metu.

Taip pat parengta EPLSAF informacinės sistemos dokumentacija, atlikta bandomoji eksploatacija bei apmokyti darbuotojai.

Rezultatas

EPLSAF informacinė sistema leidžia skaitmenizuoti ir įgyvendinti duomenų kaupimą, analizę bei administravimą, formuoti įvairias ataskaitas, siekiant nustatytų veiksmų programos, finansinės ir fizinės pažangos rodiklių.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite