Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Kritinės IT infrastruktūros paslaugos

IT infrastruktūra – tai konkrečiai organizacijai suprojektuota technologijų – techninės ir programinės įrangos, duomenų bazių – visuma. Kritinė IT infrastruktūra – tai ta IT infrastruktūra, kuri užtikrina pagrindines organizacijos funkcijas – joms sutrikus ar nestabiliai veikiant, organizacijos patirtų didžiulių finansinių ar reputacijos nuostolių.

„Novian Technologies“ teikia valdomas kritinės IT infrastruktūros projektavimo, diegimo, priežiūros ir vystymo paslaugas, nepriklausomai nuo turimos įrangos gamintojo, visai IT infrastruktūrai arba tik tam tikrai įrangos grupei (serveriams, saugykloms, duomenų saugojimo ir atstatymo sprendimams, virtualizacijai, duomenų bazėms ir pan.).

Kritinės IT infrastruktūros projektavimas ir įdiegimas

Veiklą skaitmenizuojančiose organizacijose, pažeidus kritines sistemas ar jas palaikančią IT infrastruktūrą, gali sutrikti procesai, būti prarasti svarbūs duomenys. Siekiant išvengti veiklos sutrikimų bei susijusių nuostolių, rekomenduojama investuoti į tinkamos kritinės IT infrastruktūros suprojektavimą ir įdiegimą.

Kurdami bei projektuodami IT infrastruktūros architektūrą remiamės TOGAF (angl. The Open Group Architecture Framework) informacinių sistemų (IS) architektūros struktūros metodologija, pagrįsta organizacijos, duomenų, taikomųjų programų ir technologine architektūra.

Taip užtikriname, kad, taikant pasaulyje pripažintas praktikas, sukurta IT architektūra efektyviai tarnautų ir atitiktų aukščiausius kokybinius bei funkcionalumo standartus. Projektavimas yra sertifikuotas pagal ISO 9K standartą. Architektūrai kurti ir keisti naudojame „Architecture Development Method“ metodą.

Diegiama kritinė IT infrastruktūra apima serverius, duomenų saugyklas, kompiuterinius tinklus, hiperkonverguotą infrastruktūrą (HCI) ar hibridinio debesies sprendimus. Platus „Novian“ partnerysčių tinklas leidžia parinkti tinkamą IT įrangą.

Kritinės IT infrastruktūros priežiūra ir palaikymas

Organizacijos sklandžiai veiklai yra būtina ir kritinės IT infrastruktūros priežiūra ir palaikymas. Tai – techninės ir programinės įrangos veiksnumo užtikrinimo ir darbingumo atstatymo paslauga.

Ją teikiame remdamiesi CIMF (angl. Critical Infrastructure Maintenance Framework) metodologija, sukurta remiantis geriausiomis rinkos praktikomis ITIL ir laikantis ISO kokybės reikalavimų.

CIMF apima paslaugų teikimą, technologines priemones duomenų bazių, techninės įrangos, operacinėms sistemoms stebėti ir valdyti, atsarginio kopijavimo (angl. Backup) sprendimo auditui ir stebėjimui, darbą su trečiosiomis šalimis – sistemų diegėjais, IT gamintojais bei tiekėjais ir kitais, aplikacijų ir taikomųjų programų stebėseną bei valdymą, administratorių veiksmų įrašymą, saugą (pažeidžiamumų skenavimą ir jų šalinimą), rezervinį kopijavimą į debesį. Atsižvelgiant į kliento poreikius bei įrangos kritiškumą, nustatomi paslaugų lygio susitarimai (angl. SLA).

Nepriklausomai nuo paslaugos lygio, vykdoma incidentų diagnostika proaktyvaus stebėjimo metu, keitimų, susijusių su incidentų ar problemų sprendimu, inicijavimas ir valdymas, incidentų eskalacija gamintojui, serviso lygio susitarimų (SLA) įsipareigojimų stebėjimas ir kontrolė, ataskaitų teikimas apie išspręstus incidentus, problemas ar keitimus. Taip pat veikia centralizuota pagalbos tarnyba, dirba paslaugos vadovas.

Aukšto patikimumo sprendimai

Organizacijoms, kurių procesams nenutrūkstama IT įrangos veikla yra itin svarbi, reikia garanto, kad veikla nenutrūks net įrangos gedimų atveju.

Tam projektuojami ir diegiami aukšto patikimumo sprendimai, kuriuose dalis įrangos lieka pasyvi ir aktyvuojasi tik pastebėjus gedimą viename iš aktyvių komponentų. Taip užtikrinama, kad itin svarbūs organizacijos duomenys būtų tinkamai apsaugoti, o IT sistemos būtų pritaikytos skirtingoms apkrovoms.

Aukšto patikimumo sprendimai projektuojami ir atsižvelgiant į individualius poreikius. Tai gali būti hiperkonverguotos infrastruktūros (HCI) sprendimas, rezervinis duomenų centras, hibridinis debesų sprendimas – apima ir pasaulinio lygio (AWS, Azure, IBM Cloud ar kito tiekėjo), ir lokalius duomenų centrus Lietuvoje, taip pat elastinga IT infrastruktūros architektūra.

Migravimas

Technologinius pokyčius išgyvenančioms organizacijoms siūlome pasitelkti „Novian Technologies“ IT infrastruktūros ir IS migracijos metodologiją „MigrITIS“.

Nuo 2020 metų ji taikoma kartu su įvairių tipų migracijos paslaugomis – pradedant migracija iš nepalaikomos ar senos techninės įrangos į naujesnę ir baigiant iš lokalios infrastruktūros į debesijos paslaugą (IaaS), iš platformos į platformą, keičiant sprendimą, iš „Legacy“ platformų į debesijos paslaugą ar konteinerines platformas, taip pat iš duomenų centro į duomenų centrą, apimant ir įrangą, ir duomenis. Teikiame ir sistemų konsolidavimo paslaugas.

„MigrITIS“ yra pagrįsta „Novian Technologies“ specialistų patirtimi ir remiasi tarptautiniais projektų valdymo standartais, žinomų pasaulio gamintojų gerosiomis praktikomis bei nėra susieta su konkrečiu gamintoju, tad ją galima pritaikyti visų rinkoje esančių technologijų migracijai.

Per keliolika metų „Novian Technologies“ sukaupta patirtis dirbant su valstybių centriniais bankais, mokesčių inspekcijomis bei didžiosiomis verslo organizacijomis, kurių kritinėms sistemoms keliami aukšti reikalavimai, leidžia kiekvienam klientui pasiūlyti tinkamiausius IT infrastruktūros sprendimus.