Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Fondų administravimo sprendimas

Vidutinėms ir didelėms organizacijoms skirta fondų administravimo sistema leidžia teisingai paskirstyti finansinius išteklius, koordinuoti, stebėti ir vertinti procesus, taip pat informuoti reikiamas šalis.

Tokiu būdu ji prisideda prie kokybiško ir efektyvaus Europos Sąjungos ar kitų fondų administravimo, leidžia sklandžiai, rezultatyviai ir veiksmingai įgyvendinti finansuojamas programas.

Pagrindiniai sistemos komponentai:

  • Programų administravimo modulis, skirtas suvesti biudžetą bei kitą susijusią informaciją (tikslus, rodiklius, sumas, terminus ir aprašymus).
  • Paraiškų vertinimo modulis, skirtas įvertinti, ar pateiktos paraiškos yra tinkamos finansuoti.
  • Projektų administravimo modulis, naudojamas sudarytų finansavimo sutarčių projektų duomenims administruoti.
  • Pažeidimų administravimo modulis, skirtas registruoti pranešimus apie įtariamus projekto pažeidimus, kontroliuoti įtariamo pažeidimo tyrimo eigą, registruoti atsakingų institucijų sprendimus, stabdyti mokėjimo prašymus.
  • Audito modulis, skirtas audito planui sudaryti, tvarkyti, paieškai bei peržiūrai, audituojamiems projektams administruoti, audito ataskaitoms ruošti, audito rekomendacijoms ir jų įgyvendinimui kontroliuoti.
  • „Ex-Post“ patikrų modulis, skirtas registruoti ir redaguoti „Ex-Post“ ataskaitų pateikimo planus, tvarkyti jų neturinčius, bet jau įvykusius projektus, valdyti atsakingų asmenų, ataskaitos dokumentų ir „Ex-Post“ patikrų vietoje duomenis.
  • Ataskaitų modulis, padedantis formuoti sistemoje saugomų duomenų ataskaitas.
  • Išorinė duomenų mainų svetainė, skirta išoriniams naudotojams teikti paraiškų ir projektų informaciją, komunikuoti su paramą administruojančia agentūra.