Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Informacinių sistemų integracija ir modernizavimas

Dėl sparčios skaitmenizacijos naudojamos technologijos netrunka pakisti. Tad diegiant naujoves tenka spręsti, kaip jas suderinti su iki tol naudota programine įranga. Sprendžiant šį uždavinį yra du keliai: modernizuoti ir/arba integruoti informacines sistemas. Taip pat verta atsižvelgti, ar naujus veiklos poreikius tenkins esama IT infrastruktūra.  

Vertei didinti – programinės įrangos modernizavimas

Išlaikyti ir padidinti senų investicijų vertę bei pasinaudoti modernių technologijų pranašumu perėjus į naujas platformas leidžia programinės įrangos arba platformos modernizavimas.

Vykdant modernizavimą, senoji sistema konvertuojama, perrašoma ar perkeliama į modernią programavimo kalbą, programinės įrangos bibliotekas, protokolus ar aparatinę platformą.

Programų modernizacijos pranašumai:

  • Efektyvesni procesai – automatizuotam tiekimui ir procesui reikia mažiau laiko, rankų darbo;
  • Efektyvesnė ir pigesnė infrastuktūra – suderinti procesai, efektyvus išteklių panaudojimas ir sistemų konsolidavimas supaprastina infrastruktūrą ir padeda mažinti išlaidas;
  • Optimizuojamas išteklių naudojimas;
  • Patobulinama kontrolė – automatizuotas valdymas ir greitesnis reagavimas kintančioje reguliavimo aplinkoje;
  • Geresnis valdymas – aiškesni ir efektyvesni procesai;
  • Daugiau skaidrumo – aiškesni ir nuoseklesni rezultatai;
  • Paprastesnis planavimas – aktuali valdymo informacija palengvina planavimą bei sprendimų priėmimą.

Veiklai optimizuoti – programinės įrangos integravimas

Organizacijoje įdiegus daugybę skirtingų verslo valdymo sistemų, jos gali pradėti dubliuotis. Tuomet susiduriama su funkcionalumo, duomenų valdymo ir informacijos pasiekiamumo sunkumais.

Sujungti skirtingas sistemas ar atskirus komponentus, kad jie veiktų kaip vientisa sistema, padeda sistemų integracija. Ji leidžia sujungti skaičiavimo resursus ir programinę įrangą fiziškai arba funkciškai.

Integravus informacines sistemas, galima optimizuoti ir automatizuoti veiklos bei priežiūros procesus, patogiau administruoti duomenis, susijusius infrastruktūros komponentus.

Išanalizavę organizacijoje naudojamas ir planuojamas diegti sistemas, pasiūlome išbaigtus ir standartizuotus integravimo sprendimus, pagrįstus standartiniais duomenų mainų ir integravimo mechanizmais.

Priklausomai nuo sprendimo, dalis integravimo gali būti realizuojama principu „taškas į tašką“, kuomet kiekviena sąsaja yra įgyvendinama iš esmės atskirai nuo kitų, naudojant DB-DB, žiniatinklio paslaugas (angl. „web services“), procesų robotizavimo technologijas ar „Enterprise Service Bus“ (ESB) principu veikiančius standartizuotus „horizontalius“ sprendimus.

Moderniausiose sistemose („Microservice“, konteinerių aplinkose) integracijoms naudojame API (angl. Application Programming Interface) sąsajas, jų išplėstines valdymo sistemas.

Informacinių sistemų ir IT infrastruktūros atnaujinimas bei integracija

Atnaujinant programinę įrangą, rekomenduojama įvertinti ir IT infrastruktūros situaciją organizacijoje, t. y., kokie nauji veiklos poreikiai bei reikalavimai iškils ir ar juos tenkins esama IT infrastruktūra.  

Tai leidžia išvengti nemalonių netikėtumų, kai, atnaujinus programinę įrangą, pasikeičia ir organizacijos veiklos procesai, atsiranda papildomų funkcijų, kurių esama IT infrastruktūra nebeatitinka.

Svarbiausia kritinės – su pagrindine veikla susijusios – IT infrastruktūros priežiūros užduotis – net ir sparčiai plečiant veiklą padaryti taip, kad IT infrastruktūra veiktų nepriekaištingai, nekiltų „gaisrų“ ir būtų užtikrintas spartus organizacijos augimas.