Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Skaitmenizuotas Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas

Lietuva
Paslaugos gyventojamsViešasis administravimas

2011 m. visuotinis Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas vyko tradiciniu būdu, jam buvo pasitelkta 6 tūkst. surašinėtojų, o toks surašymas reikalavo didelių finansinių ir laiko sąnaudų. Siekdamas efektyviai naudoti valstybės lėšas, Lietuvos statistikos departamentas nusprendė šį procesą modernizuoti ir pasitelkti naujus IT sprendimus, kuriuos įdiegė bendrovė „Novian Systems“. Sukurta sistema leidžia gyventojų ir būstų surašymą atlikti naudojant pagrindinių valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis. Pirmasis skaitmenizuotas visuotinis surašymas atliktas 2021 m.

Situacija

Šalies gyventojų skaičius, jų demografinės, socialinės ir ekonominės charakteristikos, pasiskirstymas gyvenamosiose vietovėse ir administraciniuose teritoriniuose vienetuose nuolat kinta. Keičiasi ir būstų skaičius, jų kokybė. Todėl šie duomenys nuolat atnaujinami atliekant gyventojų ir būstų surašymus.

Problema

Nors valstybės registruose ir informacinėse sistemose renkami, kaupiami ir atnaujinami pagrindiniai surašymui reikalingi rodikliai, tačiau gyventojų ir būstų surašymai vis dar vyko surašymo darbuotojams (surašinėtojams) lankant būstus ir pildant surašymo anketas, vėliau šiuos duomenis suvedant ir apdorojant. Toks būdas ilgai užtrunka, reikalauja daug resursų ir išlaidų.

Sprendimas

Siekdamas efektyviai naudoti valstybės lėšas, Lietuvos statistikos departamentas atsisakė įprasto gyventojų surašymo būdo, buvo nuspręsta šį procesą modernizuoti ir pasitelkti naujus IT sprendimus, kuriuos įdiegė bendrovė „Novian Systems“ (anksčiau veikė kaip „Algoritmų sistemos“).

Sukurta nauja programinė įranga, modernizuotas integruotos statistikos informacinės sistemos surašymų duomenų posistemis leido 2019 m. bandomąjį bei 2021 m. gyventojų ir būstų surašymus atlikti administracinių duomenų pagrindu, naudojant 19 pagrindinių valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis.

Sukurtos ir įdiegtos priemonės leidžia priimti bei sujungti administracinius duomenis iš skirtingų duomenų šaltinių, operatyviai parengti statistinius rodiklius ir paskelbti juos elektroninėje erdvėje. Šie rodikliai pateikiami į Lietuvos Oficialiosios statistikos portalą, duomenų kubus, reikalingus Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui), kitiems surašymo informacijos vartotojams.

Rezultatas

Naudojant naują surašymo būdą, 2021 m. visuotinį Lietuvos gyventojų surašymą atliko nebe 6 tūkst. surašymo darbuotojų, o tik 5 specialistai. Įdiegti patobulinimai leido priimti ir sujungti administracinius duomenis iš skirtingų duomenų šaltinių, operatyviai parengti surašymo statistinius rodiklius ir gautą suvestinę surašymo informaciją paskelbti elektroninėje erdvėje.

Kliento komentaras

„Novian Systems“ sukurta programinė įranga, modernizuotas integruotos statistikos informacinės sistemos surašymų duomenų posistemis leido ženkliai efektyvinti darbą. Surašymo rodikliams parengti naudojame 19-kos valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis. Toks surašymo būdas leidžia pagerinti rezultatų kokybę, išvengiant klaidingų duomenų pateikimo, duomenų skenavimo, apdorojimo, kodavimo klaidų, anksčiau skelbti informaciją ir sutaupyti valstybės lėšų. Šis būdas yra patogesnis ir gyventojams, nes nebereikia pildyti surašymo lapų, į namus įsileisti nepažįstamų žmonių, baiminantis dėl saugumo“, –

Lietuvos statistikos departamento Gyventojų statistikos skyriaus vedėja Vanda Vaitekūnienė.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite