Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Finansų rinkų dalyvių duomenų pateikimas VMI

„Novian Systems“ sukurtas ir finansų rinkos dalyviams skirtas sprendimas leidžia patogiai pateikti duomenis šalies Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio TIES savitarnos portale (VMI TIES).

Veiklą Lietuvoje vykdantys finansų rinkų dalyviai (FRD) duomenis VMI TIES portale privalo pateikti kasmet.

Šiame procese iškyla įvairių klausimų, o juos paprasčiau išspręsti leidžia „Novian Systems“ CRS, DAC, FATCA, MAĮ55 duomenų paketų paruošimo ir pateikimo sprendimas.

Jis leidžia FRD iš anksto parengti privalomus duomenis pateikimui Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), pradedant duomenų paruošimu Excel failuose ir baigiant šifruoto duomenų paketo paruošimu pagal VMI taisykles.

Kokių galimybių suteikia sprendimas?

„Novian Systems“ siūlomas sprendimas – tai aplikacija, skirta finansų rinkų dalyviams atlikti prievolę mokesčių administratoriui, teikiant šiuos duomenis:

 • MAI55-SLIK: apima duomenis apie sąskaitų likučius kalendorinių metų gruodžio 31 dieną, kuriuos FRD pagal Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 55 straipsnį turi pateikti VMI;
 • MAI55-SIPL: apima duomenis apie sąskaitose per kalendorinius metus gautų įplaukų dydžius, kuriuos FRD turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 straipsnį;
 • CRS-DAC2: apima duomenų rinkinį, gaunamą iš Lietuvos FRD, apie praneštinus asmenis ir su jais susijusių finansinių sąskaitų duomenis. Duomenys renkami pagal informacijos, būtinos tarptautinio bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl informacijos apie finansines sąskaitas automatinių mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles (patvirtintas 2015 m. lapkričio 25 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-102);
 • GDR-ISMOK: apima duomenis apie asmenims išmokėtas gyvybės draudimo išmokas;
 • DAC4: apima tarptautinių įmonių grupių ataskaitos pagal CbC mainų reikalavimus ir Tarybos direktyvą 2016/881/ES (DAC4).
 • FATCA: apima duomenų rinkinį pagal JAV Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktą, (angl. Foreign Account Tax Compliance Act).
 • MMR-SASK: apima duomenis apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmens atstovus ir naudos gavėjus.

Sprendimo privalumai

Pagrindinis sprendimo privalumas yra išlaidų ir laiko taupymas, nes:

 • Pagreitėja duomenų įvedimas;
 • Sutrumpėja klaidoms taisyti skiriamas laikas;
 • Sumažėja dėl pažeidimų kylančių išlaidų.

Kaip veikia aplikacija?

 1. Pagal pateiktą instrukciją FRD įsidiegia aplikaciją kompiuterinėje darbo vietoje;
 2. FRD parengia VMI teikiamų duomenų failą nustatytu formatu. Tai galima padaryti:
  • užpildant duomenis pateiktame Excel šablone ir vėliau jį išsaugant CSV formatu;
  • sukuriant specialią ataskaitą vidinėje FRD aplikacijoje;
  • parengiant duomenų XML failą, eksportuojant jį iš nuosavos informacinės sistemos.
 3. FRD CSV arba XML failą įkelia į aplikaciją, spaudžia mygtuką „Supakuoti“.
 4. Aplikacija sukuria duomenų teikimo failą, parengia lydraštį, viską supakuoja, užkoduoja ir pateikia naudotojui paketą, tinkamą teikti VMI.
 5. FRD parengtą paketą įkelia į VMI TIES portalą ir laukia VMI atsakymo.
 6. VMI TIES portale gautą atsakymą FRD įkelia į aplikaciją ir spaudžia mygtuką „Išpakuoti“.
 7. Aplikacija iškoduoja, išpakuoja ir FRD pateikia VMI atsakymą.
 8. Esant poreikiui tikslinti duomenis VMI, šis procesas kartojamas nuo antro žingsnio tiek kartų, kiek reikia pateikti VMI korektiškus duomenis.