Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Savivaldybių balsavimo sistema

Estijos bendrovės „Andmevara“ sukurta atviro kodo platforma VOLIS – tai savivaldai ir kitoms valstybės institucijoms skirta sistema, kuria siekiama užtikrinti vietos valdžios darbo skaidrumą ir efektyvumą, didinti gyventojų įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesą, stiprinti gyventojų ir valdžios bendradarbiavimą.

Ši savivaldybių balsavimo sistema padeda moderuoti vyriausybės, savivaldybių tarybų, komitetų ir darbo grupių susirinkimus, registruoti ir administruoti gyventojų teikiamus siūlymus, vykdyti visuomenės apklausas, valdyti siunčiamus ir gaunamus dokumentus.

Pagrindinės VOLIS naudotojų grupės:

 1. Vyriausybės, savivaldybių tarybų, komitetų, komisijų ir kitų darbo grupių vadovai;
 2. Vyriausybės, savivaldybių tarybų, komitetų, komisijų ir kitų darbo grupių nariai;
 3. Administracijos darbuotojai;
 4. Gyventojai;
 5. Informacinių sistemų administratorius (-iai).

Jungdamiesi prie sistemos, naudotojai patvirtina tapatybę elektroniniu arba mobiliuoju parašu. Jie gali matyti atitinkamais teisės aktais apibrėžtą informaciją.

Savivaldybių balsavimo sistema leidžia:

 • Administruoti posėdžius: suteikia galimybę pasiruošti posėdžiui, padeda pirmininkauti, suformuoja pirminį posėdžio protokolą.
 • Dalyvauti posėdyje elektroniniu ar virtualiu būdu: sprendimų priėmėjai posėdyje gali dalyvauti ir fiziškai, ir virtualiai. Internetu posėdyje dalyvaujantis asmuo gali pasisakyti, diskutuoti, užduoti klausimus, balsuoti už siūlomus nutarimus.
 • Tiesiogiai transliuoti, įrašinėti ir peržiūrėti posėdžius: prie sistemos prisijungę gyventojai gali ne tik tiesiogiai stebėti posėdžius, bet ir dalyvauti sprendimų priėmime.
 • Registruoti ir administruoti gyventojų teikiamus siūlymus: naudodamiesi sistema, gyventojai gali siųsti užklausas, registruoti iniciatyvas, balsuoti už kitų gyventojų pateiktus siūlymus.
 • Ieškoti ir peržiūrėti ruošiamus ir patvirtintus teisės aktus: susirinkimų metu dalyviai reikiamus dokumentus mato ekrane, todėl jų nebereikia spausdinti. Dokumentų peržiūrai ir redagavimui naudojama „Novian Technologies“ sukurta saugaus dalinimosi dokumentais sistema.
 • Organizuoti gyventojų apklausas: sistema suteikia galimybę kurti apklausas, kurių dalyviams garantuojamas konfidencialumas.

Viešas ir skaidrus sprendimų priėmimas skatina gyventojų pilietiškumą, didina priimtų sprendimų kokybę. VOLIS sėkmingai naudojamas dalyje Estijos savivaldybių, taip pat buvo testuojamas Švedijoje, Olandijoje ir Suomijoje.

Posėdžių valdymas

Posėdžių stebėjimo naudotojo sąsaja

Fiksavimas

Posėdžio dalyvio naudotojo sąsaja

Posėdžio dalyvio naudotojo sąsaja

Posėdžio sekretoriaus naudotojo sąsaja

Posėdžio sektoriaus naudotojo sąsaja