Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Pranešimas apie projekto „Rizikų valdymo informacinės sistemos PRO.RISKS sukūrimas“ pabaigą

Naujienos
2013 / 10 / 14
< 1 Min. skaitymo

UAB „Elsis PRO” praneša, kad sėkmingai baigė vykdyti projektą „Rizikų valdymo informacinės sistemos „PRO.RISKS“ sukūrimas”, kuris buvo finansuojamas pagal ES 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto “Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra” VP2-1.3-ŪM-02-K priemonę „Intelektas LT”.

Projektas buvo vykdomas nuo 2011 m. balandžio iki 2013 m. liepos mėn.

Įvykdyto projekto biudžetas – apie 1,17 mln. litų, apie 0,45 mln. litų gauta paramos lėšų.

Šiuo projektu buvo siekiama padidinti įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose kuriant naujus, inovatyvius, moksliniais tyrimais paremtus produktus.

Projekto metu buvo iškelti du uždaviniai: atlikti rizikos valdymo metodologijų bei informacinių technologijų paslaugų tyrimus ir technologinės plėtros veiklų metu sukurti rizikų valdymo PRO.RISKS informacinės sistemos prototipą.

Projekto rezultate, remiantis sudarytu universaliu rizikų valdymo teoriniu modeliu, sukurtas rizikų valdymo informacinės sistemos PRO.RISKS prototipas. Jo pagrindu įmonė artimiausiu metu ketina sukurti komercinį produktą.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite