Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

„Novian“ paskyros privatumo politika

1.Duomenų valdytojai:

1) „Novian“ grupės įmonė, kuri valdo atitinkamą socialinės žiniasklaidos paskyrą ir kurios rekvizitai yra nurodyti paskyros kontaktų skiltyje (duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas dap@novian.invsbl.lt),

ir

2) socialinės žiniasklaidos platformų valdytojai: Facebook Int., Linkedin, Youtube.

Tam tikrais duomenų tvarkymo atvejais mes kartu su platformų valdytojais veikiame kaip bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnį.

2. Platformų valdytojų atsakomybė

Socialinės žiniasklaidos platformų valdytojų atliekamam duomenų tvarkymui, pvz., narių administravimui ir informacijos skelbimui mes galime daryti tik ribotą įtaką. Tose vietose, kuriose mes galime daryti įtaką ir nustatyti duomenų tvarkymo parametrus, turimų galimybių ribose prižiūrime, kad socialinės žiniasklaidos platformos valdytojas tvarkytų duomenis privatumo apsaugai palankiu būdu. Tačiau daugelyje vietų mes negalime daryti įtakos socialinės žiniasklaidos platformos valdytojo atliekamam duomenų tvarkymui ir nežinome, kokius duomenis jis tvarko.

Platformos valdytojas administruoja visą IT infrastruktūrą, nustato savo duomenų apsaugos taisykles ir palaiko savo paties nustatytus santykius su Jumis kaip vartotoju (jei esate registruotasis socialinės žiniasklaidos kanalo vartotojas). Be to, tik valdytojas atsako už Jūsų vartotojo paskyros duomenis, prie kurių mes kaip įmonė neturime prieigos.

Daugiau informacijos apie socialinės žiniasklaidos platformos teikėjo atliekamą duomenų tvarkymą ir kitas nesutikimo pareiškimo galimybes rasite atitinkamo teikėjo privatumo politikoje.

3. Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas:

Mūsų atliekamo duomenų tvarkymo mūsų paskyrose tikslas yra informuoti potencialius ir esamus klientus apie pasiūlymus, produktus, paslaugas, IT naujienas ir šiomis temomis bendrauti su socialinių tinklų lankytojais, atsakyti į jų klausimus, teigiamus atsiliepimus, kritiką, organizuoti rinkodaros žaidimus. Teisinis pagrindas tam yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas, t. y. mūsų arba trečiųjų šalių teisėtas interesas, t. y.  informavimo apie savo produktus ir komunikacijos vykdymas.

Mes pasiliekame teisę ištrinti komentarus, jei paaiškėtų, kad tai padaryti būtina. Pavyzdžiui, toks atvejis yra, kuomet skelbiami teises pažeidžiantys ar neteisėti įrašai, neapykantą kurstantys komentarai, nepadorūs (aiškiai seksualinio turinio) ar necenzūrinio turinio atsiliepimai arba priedai (pvz., nuotraukos ar vaizdo įrašai), kuriais inter alia pažeidžiamos autorių teisės, asmens teisės, baudžiamojo kodekso normos ar „Novian“ etikos principai. Prireikus, Jūsų turiniu pasidaliname savo paskyroje ir per socialinės žiniasklaidos platformą susisiekiame su Jumis.

4. Duomenų gavėjai / duomenų gavėjų kategorijos:

Duomenys trečiosioms šalims (pvz., kitoms „Novian“ grupės įmonėms) perduodami tik tuomet, jeigu tai būtina, siekiant atsakyti į Jūsų klausimą. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurių socialinių tinklų turiniu pat gali būti tiesiogiai dalinamasi viešai prieinamose interneto svetainėse (pvz., anketoje arba komentaruose), todėl iš Jūsų bendravimo su mumis kiti vartotojai taip pat gali matyti Jūsų dalyvavimo faktą. Pavyzdžiui, tokiais atvejais iš įrašų socialinėje žiniasklaidos gali būti matomas ir Jūsų laimėjimas žaidime. Jeigu socialiniame tinkle užsiregistravote savo tikruoju vardu arba Jus galima atpažinti iš nuotraukų Jūsų paskyroje, negalima atmesti, kad Jus identifikuos kiti mūsų paskyros lankytojai.

Duomenų, kuriuos perduodate mums konfidencialiais kanalais (pvz., asmenine žinute, laišku ar elektroniniu paštu), mes paprastai neperduodame trečiosioms šalims, nesusijusioms su „Novian“ grupe.

Aktualus mūsų partnerių, Jūsų duomenų gavėjų, sąrašas gali būti nemokamai atsiųstas Jūsų prašymu.

5. Duomenų saugojimas:

Visą asmeninę informaciją, kurią saugiomis žinutėmis mums siunčiate užklausose (išsakydami pasiūlymus, teigiamus atsiliepimus ar kritiką), ištriname arba padarome visiškai anonimišką ne vėliau kaip po 90 dienų nuo galutinio atsakymo pateikimo Jums.

Visų Jūsų vieši įrašai mūsų paskyrose ir mūsų laiko juostoje išlieka neribotą laiką, nebent mes ištriname juos dėl tos priežasties, kad yra atnaujinama pagrindinė tema, minėtais įrašais buvo padarytas teisės pažeidimas arba Jūs patys ištrinate šiuos įrašus.

Mes negalime daryti įtakos tais atvejais, kai Jūsų duomenis ištrina pats platformos valdytojas. Atsižvelgiant į tai, galioja kiekvieno konkretaus platformos valdytojo duomenų apsaugos taisyklės.

6. Bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnio 1 dalį

Tam tikriems santykiams su socialinio tinklo valdytoju taikoma BDAR 26 straipsnio 1 dalis (Bendri duomenų valdytojai):

Socialinės platformos valdytojui taikant vartotojų stebėjimo metodus, platformos valdytojas ir mes veikiame kaip bendri duomenų valdytojai. Vartotojų stebėjimas gali būti įgyvendinamas nepriklausomai nuo to, ar esate prisiregistravę socialinėje platformoje. Teisinis pagrindas taikyti žiniatinklio stebėjimo metodus yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Vadovaujantis minėta nuostata, mūsų siekis optimizuoti socialinės platformos ir atitinkamos sekėjų paskyros darbą yra laikomas teisėtu interesu.

Daugiau apie duomenų gavėjus ir duomenų gavėjų kategorijas, taip pat apie laikymo trukmę ir laikymo trukmės nustatymo kriterijus sužinosite perskaitę platformų valdytojų privatumo politiką.

Apie tai, kokias turite galimybes įgyvendinti savo teises, siekdami uždrausti naudoti stebėjimo metodus, sužinosite perskaitę platformų valdytojų privatumo politikas.

Statistiniams duomenims, kuriuos mums teikia socialinės platformos valdytojas, mes galime daryti įtaką tik iš dalies ar juos išjungti. Tačiau mes stebime, kad mums nebūtų teikiami papildomi, neprivalomi statistiniai duomenys.

Jūs turėtumėte žinoti: negalima atmesti galimybės, kad socialinės platformos teikėjas Jūsų paskyros ir elgsenos duomenis naudoja tam, kad, pvz., išanalizuotų Jūsų įpročius, asmeninius ryšius, pomėgius ir pan. Šiuo atžvilgiu „Novian“ negali daryti įtakos socialinės platformos teikėjo atliekamam Jūsų duomenų tvarkymui.

7. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Savo duomenis sunaikinti (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  • Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  • Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  • Kai duomenys tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu ar remiantis Jūsų sutikimu, nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi, o sutikus, bet kada atšaukti savo sutikimą;
  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Duomenų subjekto teises galite įgyvendinti susisiekdami su mumis nurodytais rekvizitais.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite