Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Superkompiuteris, padedantis spręsti klimato kaitos problemas

AfrikaBurkina Fasas
AplinkosaugaAukštosios technologijos

„Novian Technologies“ Burkina Faso sostinėje esančiame WASCAL IT kompetencijų centre įdiegė didelio našumo klimato stebėsenos ir modeliavimo superkompiuterį. Jo gebėjimas apdoroti milžiniškus duomenų kiekius mokslininkams leido efektyviau kurti priemones, padedančias švelninti klimato kaitos poveikį, prognozuoti galimus padarinius ir padėti prisitaikyti prie jau įvykusių aplinkos pokyčių, opių Vakarų Afrikos valstybėms.

Situacija

Vidutinės oro temperatūros didėjimas Vakarų Afrikoje yra spartesnis už pasaulinį vidurkį. Šylantis klimatas regione lemia geriamo vandens prieinamumo ir pasėlių derlingumo mažėjimą, sukuria aibę socialinių problemų bei pridaro valstybėms milžiniškų finansinių nuostolių.

Problema

Klimato kaitos sukeliamus padarinius būtų galima ženkliai sumažinti ar prie jų lengviau prisitaikyti, jeigu būtų galimybė iš anksto numatyti artėjančias gamtos stichijas, jų mastą ir poveikį.

Sprendimas

Bendrovė „Novian Technologies“ (tuo metu – BAIP) suprojektavo ir WASCAL (West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use) IT kompetencijų centre įdiegė galingą, didelio našumo skaičiavimų sistemą, modernią techninę bei programinę infrastruktūrą, skirtą Vakarų Afrikos regiono klimato duomenims apdoroti ir analizuoti, stebėsenai bei simuliacijų eksperimentams.

Siekdami kuo didesnio sistemos veikimo efektyvumo, „Novian Technologies“ specialistai ne tik paruošė infrastruktūros architektūrą, atlieka sistemos įdiegimo ir testavimo darbus, bet ir užtikrino nuolatinį jos palaikymą. Taip pat pasirūpinta standartine IT infrastruktūra bei mokymuose, skirtuose WASCAL IT centro darbuotojams, perduotos reikalingos ekspertinės žinios.

Rezultatas

„Novian Technologies“ specialistų įdiegtas didelio našumo klimato stebėsenos ir modeliavimo superkompiuteris, WASCAL IT kompetencijų centrui suteikė reikalingus duomenų apdorojimo pajėgumus, užtikrinančius daug efektyvesnį klimato kaitos modelių kūrimą ir simuliacinių pokyčių modeliavimo eksperimentų vykdymą.

Galinga skaičiavimo sistema sudarė sąlygas greičiau spręsti sudėtingas klimato kaitos keliamas problemas, pasiruošti pokyčiams bei sušvelninti pasekmes didžiausią klimato kaitos poveikį patiriančioms Vakarų Afrikos regiono šalims.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite