Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos informacinės sistemos sukūrimas

Naujienos
2011 / 11 / 21
< 1 Min. skaitymo

UAB „Elsis PRO“ sėkmingai įvykdė projektą Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje (TTVAM), kurio metu buvo iš naujo sukurta šios aukštosios mokyklos informacinė sistema, pakeitusi iki tol veikusią senąją sistemą. Naujoji IS išsiskiria 3-lygių architektūra, SOA principų įgyvendinimu ir naujausių Web technologijų panaudojimu. Informacinė sistema leidžia kaupti ir valdyti TTVAM stojančių, studijuojančių ir baigusių studijas asmenų duomenis, kitą su studijomis susijusią informaciją. IS integruota su daugeliu išorinių sistemų, tarp kurių vykdomi automatizuoti duomenų mainai:

  • bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistema LAMA BPO,
  • TTVAM naudojama buhalterinės apskaitos sistema PRAGMA,
  • bibliotekų informacine sistema ALEPH,
  • nuotolinio mokymo sistema Moodle,
  • LR Švietimo ministerijos administruojamu studentų registru.

Sistemoje realizuotas duomenų eksporto į PERLO terminalus funkcionalumas, leidžiantis studentams patiems susimokėti už mokslą.

TTVAM IS sukurtos atskiros darbuotojų, dėstytojų, studentų ir absolventų vartotojo aplinkos.

Įdiegus naują sistemą aukštosios mokyklos darbuotojai gali efektyviau, greičiau ir patogiau atlikti savo funkcijas – vykdyti abiturientų priėmimą į studijas, registruoti jų prašymus (automatinis duomenų įkėlimas iš bendros priėmimo sistemos), tvarkyti studentų duomenis, sekti jų pažangumą, akademines skolas, vykdyti perėjusių iš kitų mokyklų ar grįžusių iš studijų užsienyje pažymių įskaitymą, sudarinėti studijų planus, formuoti žiniaraščius bei spausdinti diplomų priedus.

Studentai, prisijungę nuotoliniu būdu, gali sužinoti jiems aktualią informaciją – administracijos atsiųstus pranešimus, peržiūrėti siūlomų kursinių darbų temas, atlikti kitus su studijomis susijusius veiksmus.

Dėstytojai, prisijungę prie sistemos, gali peržiūrėti studentų kursinių, baigiamųjų darbų temas, studentų sąrašus pagal konkrečias studijų programas, dėstomus dalykus, gauti kitą informaciją.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite