Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Sutartis su Alenia Aermacchi dėl programavimo darbų vykdant SESAR programą

Naujienos
2015 / 03 / 13
2 Min. skaitymo

UAB „Elsis“ pasirašė sutartį su Italijos aeronautikos įmone „Alenia Aermacchi S.p.A.“ dėl programavimo darbų vykdant SESAR programą (SESAR WP9.3, Interoperability of Business Trajectory and Mission Trajectory). Darbai bus vykdomi kartu su UAB „Elsis PRO“.

SESAR – tai „Single European Sky ATM Research“, kur ATM – „Air Traffic Management“. Panašiai kaip ir „Clean Sky“ atveju, SESAR yra jungtinė technologinė iniciatyva (JTI), Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos (BP7), skirtos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai skatinti 2007-2013 metais, dalis. Abi programos turi nemažai sąlyčio taškų, dalis vykdomų darbų yra sinchronizuoti laike, vienoje programoje gauti rezultatai tampa įvesties informacija kitoje, ir atvirkščiai. Kai kurie tikslai yra bendri ir sutampa, tik priemonės jiems pasiekti skiriasi.

SESAR bendras tikslas – vieningos Europos oro erdvės sukūrimas (SES – Single European Sky), kas leistų:

 • padidinti oro erdvės talpumą ir pralaidumą (skrydžių);
 • padidinti oro eismo valdymo sistemos efektyvumą;
 • padidinti skrydžių saugumą;
 • sumažinti oro taršą.

Šie tikslai verčiami labai konkrečiais ir išmatuojamais rodikliais, kuriuos SESAR žada pasiekti iki 2020 metų:

 • Padidinti oro erdvės talpumą 3 kartus (17 mln. skrydžių per metus);
 • Padidinti skrydžių saugumą faktoriumi 10;
 • Sumažinti vieno skrydžio poveikį aplinkai 10% (8-14 min. trumpesnis skrydžis, 300-500 kg mažesnės kuro sąnaudos, 1000 – 1500 kg mažesnė CO2 emisija);
 • Sumažinti skrydžių valdymo kaštus 50%.

Šiems ambicingiems tikslams pasiekti būtina sukurti ir įdiegti naujos kartos oro transporto valdymo sistemą (ATM – Air Traffic Management), o tam būtinos naujos technologijos, nauja teisinė bazė ir procedūros.

Jei CLEAN SKY programoje pagrindinis dėmesys skiriamas naujoms oro transporto srities technologijoms (naujos kartos orlaiviai, naujos medžiagos, sistemos), tai SESAR programos tyrimo objektas ir galutinis tikslas – maksimalios sąveikos užtikrinimas tarp orlaivių, skrydžių valdymo centrų ir ant žeminių oro uosto tarnybų viso skrydžio ciklo metu, bei šių operacijų optimizavimas laike. Skrydžio ciklas apima keleivių įlaipinimą (gate, ramp), orlaivio išvažiavimą į pakilimo taką (taxing), pakilimą (take-off, departure), kilimą į nustatytą aukštį (climbing), skrydį (en-route), nusileidimą (descent, arrival), privažiavimą prie vartų (taxing) ir keleivių išlaipinimą (gate).

Tik tokiu būdu galima užtikrinti optimalų skrydžio maršrutą (optimal flight path) nuo „vartų iki vartų“ (gate-to-gate). Siekiant šio tikslo įvedama ketvirtoji dimensija laikas (3 erdvinės koordinatės + laikas). Visos koncepcijos pagrindas – taip vadinamas 4D trajektorijos valdymas (4D Trajectory Management).

Laiko dimensija suponuoja reikalavimą visiems šio proceso dalyviams bendrauti vieningais protokolais ir keistis informacija realiame laike. Tai nėra paprasta užduotis, turint omenyje, jog reikia apjungti tiek civilinius, tiek karinius orlaivius, jų ryšio sistemas, valdymo priemones ir būdus.

Elsis įmonių darbas SESAR projekte susideda iš 3 atskirų dalių:

 • ADS-B pranešimų sistemos sukūrimas,
 • ATN (Air Traffic Network) protokolo įgyvendinimas,
 • MeteoServer aplikacijos sukūrimas.

Šios aplikacijos bus įdiegtos ir išbandytos skrydžių valdymo simuliatoriuje Alenia Aermacchi centre Turine.

Projektas suskirstytas į 3 dalis (etapus), trukmė – 1,5 metų.

Daugiau informacijos: www.sesarju.eu

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite