Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Sėkmingai įgyvendintas Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos plėtros projektas

Naujienos
2015 / 08 / 03
< 1 Min. skaitymo

UAB „Elsis PRO“ kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Elsis“ ir UAB „S4ID“ sėkmingai įgyvendino Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos (VPRV IS) plėtros projektą. Užsakovas – Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT).

Siekiant sustiprinti viešųjų pirkimų kontrolę, projekto vykdymo metu buvo patobulinta rizikos valdymo metodika ir prie jos adaptuota rizikos valdymo informacinė sistema. Po atliktų atnaujinimų, Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinė sistema leidžia papildomai valdyti ir mažos vertės pirkimų bei neskelbiamų pirkimų rizikas.

Projektas buvo vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-03-V priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“.

Projekte panaudotos Microsoft SQL ir Java technologijos.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite