Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Aplikacijos organizacijoms

Organizacijos spartesnei veiklai siūlome aplikacijas, kurios automatizuoja pasikartojančius procesus.

Plačiau

Kandidatų į darbo vietas informavimo pranešimas

Kai „Novian“ svetainėje aplikuojate į kurią nors „Novian“ grupės įmonę, Jūsų asmens duomenys yra perduodami konkrečiai grupės įmonei, ir ji yra laikoma Jūsų asmens duomenų valdytoju. „Novian“ grupę sudaro: UAB „Novian“, UAB „Novian Technologies“, UAB „Novian Systems“, UAB „Novian Pro“, „Zissor AS“, „Novian Eesti OU“.

Šiuo pranešimu duomenų valdytojas informuoja, kad visų atrankoje dėl darbo dalyvaujančių kandidatų duomenis tvarkys šiais tikslais:
a) naujo darbuotojo atrankos organizavimas;
b) gebėjimų ir kvalifikacijos įvertinimas;
c) kaštų optimizavimas – tinkamų kandidatų duomenų bazės kaupimas ateities pasiūlymams.

Kandidatų CV ir kituose dokumentuose pateikti asmens duomenys yra tvarkomi nuolat vykdant darbuotojų atrankas. Konkrečios atrankos procesui pasibaigus, neatrinktų kandidatų pateikti duomenys (įskaitant CV) yra sunaikinami, nebent Jūs patys nurodytumėte kitaip.

Teisiniai kandidatų duomenų tvarkymo pagrindai:
• teisėti duomenų valdytojo interesai (tinkamiausių darbuotojų atranka ir įdarbinimas, laiko sąnaudų bei finansinių išteklių darbuotojų paieškai optimizavimas) ((a) ir (b) tikslų atveju);
• sutikimas dėl duomenų tvarkymo pasibaigus šiai atrankai ((c) tikslo atveju).

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:
• Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
• Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
• Savo duomenis sunaikinti (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
• Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
• Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
• Kai duomenys tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu ar remiantis Jūsų sutikimu, nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi, o sutikus, bet kada atšaukti savo sutikimą;
• Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Patvirtiname, kad duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie kandidatus į darbo vietas.

Jeigu nurodysite kontaktinius asmenis, kurie galėtų Jus rekomenduoti, prašome juos informuoti apie tai, kad perdavėte jų kontaktus mums, ir mes galime su jais artimiausiu metu susisiekti. Be Jūsų sutikimo nesusisieksime su Jūsų esamu darbdaviu, su buvusiais darbdaviais galime susisiekti apie tai pranešdami atskirai.

Jei pateikiate savo duomenis siekdamas įsidarbinti kurioje nors iš „Novian“ grupės įmonių neaplikuodamas į konkrečias pareigybes, šie duomenys bus saugomi vienus metus ir gali būti naudojami ieškant kandidatų į laisvas pareigybes „Novian“ grupės įmonėse.

Jei pateiksite savo duomenis siekdamas įsidarbinti kurioje nors iš „Novian“ grupės įmonių aplikuodamas į konkrečias pareigybes ir nepateiksite sutikimo dėl ilgesnio duomenų saugojimo, šie duomenys bus saugomi iki atrankos pabaigos ir dar tris mėnesius po atrankos pabaigos.

Jei pateiksite savo duomenis siekdamas įsidarbinti kurioje nors iš „Novian“ grupės įmonių aplikuodamas į konkrečias pareigybes ir pateiksite sutikimą dėl šių duomenų naudojimo ieškant kandidatų į kitas pareigybes, šie duomenys bus saugomi vienus metus ir gali būti naudojami ieškant kandidatų į laisvas pareigybes „Novian“ grupės įmonėse.

Duomenų apsaugos pareigūnas gali atsakyti į Jūsų klausimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu „Novian“ grupėje: el. paštas dap@novian.invsbl.lt.

Sutikimas dėl tolimesnio kandidato duomenų saugojimo

Jeigu pageidaujate, kad duomenų valdytojas saugotų Jūsų CV ir kitus atrankos metu surinktus duomenis dar 1 metus ateities darbo pasiūlymams „Novian“ grupėje, pažymėkite šį savo pageidavimą pateikdami anketą pažymėdami atitinkamą laukelį anketos apačioje. Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti, o sutikę – bet kada atšaukti šį savo sutikimą. Jūsų atsakymas neturės jokios neigiamos įtakos nei šiame įdarbinimo procese, nei ateityje.

Atnaujinta: 2023 m. liepos 10 d.

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite