Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Noviani grupp

Ühendades Balti- ja Põhjamaade ettevõtete tugevused, on Noviani grupist kujunenud sünergia looja, kes pakub nii digimuutuste lahendusi kui ka teenuseid.

Vaata videot

NOVIAN EESTIS

Kes me oleme?

Oleme oma tegevuses paindlikud. Meie IT-projektid toimivad edukalt erinevates äri- ja avaliku sektori valdkondades ning me suudame seda kogemust rakendada ning tehnoloogiaid tõhustada ka muudel aladel.

„Pikaajalise partnerluse jaoks on olulised kindlad aluspõhimõtted. Tõhusamad tehnoloogiad ja turvalisus – see on meie lubadus kliendile.“

Gytis Umantas, Novian Eesti OÜ juhataja
schema_EE_new
schema_mobile_EE_new

Eestis tegutsev Novian Eesti OÜ pakub tehnoloogia- ja IT-infrastruktuuri teenuseid ning tarkvaraarendust.

Ettevõte on keskendunud andmete kontrollimise ekspertteadmiste kasvatamisele, kasutades selleks Noviani grupi oskusteavet, tarkvara ja tehnoloogiaid. Novian Eesti pakub IT-teenuste ja -lahenduste täisteenust, hõlmates nii tarkvaraarenduse kui ka IT-infrastruktuuri valdkondi.

Ettevõtte ajalugu ulatub aastasse 1970, mil tegevust alustas Eesti riiklik arvutuskeskus. 1997. aastal asutati ettevõte Andmevara, mille 2016. aastal ostis Noviani gruppi omav INVL Technology.

Omades pikaajalist kogemust e-riigi lahenduste alal, mis hõlmavad registrite arendust, olulisi riiklikke infosüsteeme ja tarkvara, digiteerimist, andmebaaside arendust ning haldus- ja majutusteenuseid, liideti ettevõte Noviani grupiga. Alates 2022. aastast tegutsetakse Novian Eesti OÜ nime all.

Novian

Tegevusvaldkonnad

Üha enam toiminguid liigub küberruumi ning nende tõrgeteta toimimine sõltub IT-infrastruktuuri, tarkvarasüsteemide ja organisatsiooni vajaduste koordineerimisest ning laiaulatuslikust tööst andmetega.

Oleme partner, kes muudab tehnoloogiad organisatsiooni vajadustele vastavaks:

Leiame sobivad lahendused ja teenused tarkvara, tehnoloogiate ja digiteerimise vallas, IT-korralduse ja organisatsiooni efektiivse toimimise tagamiseks, andmete ja tehisintellekti eeliste ärakasutamiseks või riiklike IT-süsteemide arendamiseks.

Neile, kes soovivad usaldada IT-projektide või IT-halduse juhtimise ja korraldamise ühele partnerile, pakume terviklahendust.

Mida teie organisatsioon täna vajab?

Meie kogemused

Projektid

Infoterminalide teenus pangas Swedbank Balti riikides

Suurendades elektrooniliste teenuste kättesaadavust, viivad pangad suurema osa oma teenustest elektroonilisse ruumi, kus neid osutatakse ööpäevaringselt. Siin on kasu infoterminalide lahendusest - neid projekteerides võetakse arvesse klientide unikaalseid vajadusi, integreerides ühtsesse süsteemi kõige tõhusamalt ülesannet lahendavate ülemaailmsete tootjate riist- ja tarkvara. 2020. aastal ületas Novian Technologiesi poolt paigaldatud ja hooldatav Swedbanki internetipanga terminalide arv Balti riikides 800 piiri.

Laiemalt

Digiteeritud Leedu elanike ja eluruumide loendus

2011. aastal viidi läbi traditsioonilisel viisil Leedu rahva ja eluruumide üldloendus, mille läbiviimiseks oli vaja 6 tuhande infokogujaks palgatud inimese abi. Selline loendus nõudis märkimisväärseid rahalisi ja ajakulusid. Riigi raha tõhusaks kasutamiseks otsustas Leedu statistikaamet seda protsessi kaasajastada ja kasutada ettevõtte Novian Systems juurutatud uusi IT-lahendusi.

Laiemalt

Kõrgõzstani postiasutuse finantsteenuste kaasajastamine

Novian Technologies koos teise INVL Technology gruppi kuuluva ettevõttega – Etronikaga on digiteerinud Kõrgõzstani postiasutuse finantsteenuste osutamise riigi elanikele. Mägises riigis, kus elab üle 6 miljoni elaniku, kellest osa elab äärealadel, on see kaasa toonud kiirema juurdepääsu finantsteenustele, vähendanud halduskulusid ja suurendanud rahaliste postiteenuste usaldusväärsust. See Leedu ettevõtete projekt on üks mitmest Maailmapanga rahastatavast Kõrgõzstani finantssektori arenguprogrammi põhiprojektist.

Laiemalt

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust

Hindame koostööd

Meie partnerid

Koostöö maailma tipptegijatega loob uusi võimalusi

Kliendid

Klientide usaldus viib edasi

Noviani grupp

Teadmiste kapital

ISO 9001

Novian Eesti OÜ omab ISO 9001 sertifikaati. Selle standardi järgimine tagab, et organisatsiooni protsesse juhitakse, jälgitakse ja dokumenteeritakse kooskõlas parimate ülemaailmsete tavadega.

ISO 9001

Novian Systems ja Elsis PRO on sertifitseeritud ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi järgi. Sellele standardile vastamine tagab, et organisatsiooni protsesse juhitakse, jälgitakse ja dokumenteeritakse kooskõlas ülemaailmsete parimate praktikatega.

ISO 27001

ISO 27001 teabeturbe standard määratleb reeglid, mida tuleb järgida, et tagada teabe turvalisus kooskõlas rahvusvaheliste standarditega. See standard on välja antud Novian Systemsi ja Elsis PRO jaoks.

ISO 14001

Vastavus ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi standardile tagab, et Novian Systems ja Elsis PRO tegutsevad, olles teadlikud praegustest keskkonnaprobleemidest ja püüdlustest neid lahendada, vähendades loodusvarade ammendumist ning arendades loodust austavaid tooteid ja teenuseid.

ISO 20000-1

Tarkvaraarendusettevõtte Elsis PRO vastavust rahvusvahelistele standarditele kinnitab IT- teenuste haldussüsteemi sertifikaat ISO 20000-1.

Novian Technologies on sertifitseeritud ISO/IEC 20000-1:2011, LST EN ISO 140001:2005 ja LST EN ISO 9001:2008 järgi. Samuti töötab ettevõte LEAN-metoodikate järgi ja kasutab COBIT 5.

x-Scan

x-Scan tarkvaralahendus on loodud paberdokumentide digiteerimiseks: jätkusuutlik, kompleksne ja QC-kvaliteedihaldusega, mis moodustab tervikliku tarkvaralahenduse kogu digiteerimisprotsessi jaoks. Lahenduse lõi Novian Eesti OÜ.

CopyPrint

CopyPrint metoodika – nüüdisaegne Novian Technologiesi printimis-, kopeerimis- ja skannimislahendus, mis on Balti riikides saadaval 24/7.

CIMF

Novian Technologiesi loodud ja patenteeritud metoodika CIMF (Critical Infrastructure Maintenance Framework) on kriitilise tähtsusega IT-infrastruktuuride hooldus-, arendus- ja taastamisteenuste osutamiseks ette nähtud metoodika. See on praktikas järele proovitud, tugineb ITIL v3 parimatele eeskujudele ja ISO kvaliteedinõuetele. CIMF on registreeritud kaubamärk.

Migritis

MigrITIS – Novian Technologiesi IT-infrastruktuuri ja infosüsteemide migratsioonimetoodika, mis põhineb rahvusvahelistel projektijuhtimise standarditel.

Masis

Masis – Novian Systemsi loodud tarkvara omavalitsuste maksude haldamiseks.

Atris

Atris – Novian Systemsi tarkvara jäätmekäitluse haldamiseks.

PRO.Risks

PRO.Risks – tarkvara organisatsioonide riskide haldamiseks, mille on loonud Elsis PRO.

SHIFT

SHIFT – Elsis PRO tarkvara lennujuhtide töögraafikute koostamiseks.

Galaxy

Galaxy – Elsis PRO nanosaatjate kommunikatsioonitarkvara (loomisel).

Meedia jälgimise tarkvara

Zissori meedia jälgimise tarkvara.

Arhiivide digiteerimise tarkvara

Zissori arhiivide digiteerimise tarkvara.

PDF-ide tekstideks konverteerimise tarkvara

Zissori PDF-ide tekstideks konverteerimise tarkvara.

Infobalt

Selle Leedu digitehnoloogiate sektori (DigiTech) liidu tegevuses osalevad kõik Noviani grupi Leedu ettevõtted.

Leedu tehisintellekti liit

Elsis PRO ja Novian Technologies on liidu liikmed alates aastast 2022. Elsis PRO on spetsialiseerunud loomuliku keele töötlusele, ennustamisele ja muudele tehisintellekti tehnikaid rakendavatele ülesannetele.

Leedu kosmosetehnoloogia klaster

Elsis PRO on üks klastri asutajatest. Ettevõte on juba ellu ellu viinud kosmosevaldkonnaga seotud projekte. Üks neist on 2020. aastal lõpetatud Galaxy projekt.

Norra-Leedu kaubanduskoda

Novian Technologies liitus NLCC-ga 2021. aastal. Laienemine Skandinaavia turul on üks Noviani grupi pikaajalisi eesmärke.

EnergyTech Digitali grupp Leedus

See algatus, milles osaleb Noviani grupp, edendab digitehnoloogiate laiemat kasutamist energeetikas. Elsis PRO osaleb energeetikavaldkonna projektides.

Digital-Lithuania

Selles Leedu IT-ettevõtete klastris osaleb Novian Systems, kohandatud infosüsteemide, ärianalüütika ja protsesside automatiseerimislahenduste arendaja.

Intelligent Energy Labi häkaton

Tegemist on avatud platvormiga, mis on ette nähtud tõhusamaks energiahalduseks Leedu pealinnas Vilniuses. Sellest võtab osa ka Novian Technologies.

2006. aastal tunnustatud „Innovaatiline Ettevõte“

Leedu Innovatsioonikeskuse ja Leedu Töösturite Konföderatsiooni poolt korraldatud 2006. aasta riiklikel innovatsiooniauhindade jagamisel pälvis Novian Systems auhinna kategoorias „Innovaatiline ettevõte“.

Autasu „Teadmistepõhise majandusega ettevõte 2009“

Aastal 2009 pälvis Novian Technologies (ettevõtte nimi oli siis BAIP) autasu „Žinių ekonomikos įmonė 2009“ („Teadmistepõhise majandusega ettevõte 2009“). Ettevõtet tunnustati Leedu turul uute teenuste arendamise ja juurutamise eest ning ta pälvis teenindussektori kõige edumeelsema ettevõtte nimetuse.

2011. aastal tunnustatud „Innovaatiline Ettevõte“

Leedu Innovatsioonikeskuse ja Leedu Töösturite Konföderatsiooni poolt korraldatud 2011. aasta riiklikel innovatsiooniauhindade jagamisel pälvis Novian Systems esimese auhinna kategoorias „Innovaatiline ettevõte“.

Ajajoon

Olulised sündmused

1970

tegevust alustas Eesti riiklik arvutuskeskus, millest sai alguse Andmevara

1988

asutati ettevõte Baltic Amadeus, millest sai alguse BAIP

1993

asutati Vitma, millest hiljem sai Novian

1997

asutati Andmevara

2000

tegevust alustas Zissor

2001

tegevust alustas Algoritmų Sistemos

2004

tegevust alustas Elsis PRO

2007

asutati Positor, millest kujunes hiljem BAIP Group

2007

Positor omandas Vitma, mis omas 100% BAIPi aktsiatest

2007

Baltic Amadeus eraldas oma infrastruktuuriprojektide ja teenuste äri nimega Baltic Amadeus Infrastruktūros Paslaugos (BAIP)

2007

tegevust alustas Acena

2008

Positor (hilisem BAIP Group) omandas Acena

2011

Baltic Amadeus Infrastruktūros Paslaugos muutis nime, milleks sai BAIP

2013

küberturbeteenuste ettevõte NRD CS eraldati BAIPist

2016

INVL Technology ostis Algoritmų Sistemose

2016

INVL Technology omandas Eesti IT-firma Andmevara

2018

Andmevara AS jagunes ettevõteteks Andmevara AS ja Andmevara Services OÜ

2018

Vitma nimi muudeti Novianiks

2019

INVL Technology viis lõpule Noviani ettevõtete grupi moodustamise

2019

Novian omandas Zissori

2019

BAIP omandas Andmevara Services OÜ ja Andmevara SRLi

2019

Algoritmų Sistemos omandas Andmevara ASi

2020

BAIPi uueks nimeks sai Novian Technologies

2020

Algoritmų Sistemosi uueks nimeks sai Novian Systems

2020

Acena ühendati Novian Systemsiga

2021

Elsis PRO liitus Noviani grupiga

2022

Andmevara Services OÜ muutis nime Novian Eesti OÜ-ks.

Noviani grupp

Ettevõtte juhtkond

Evaldas_Rekus
Evaldas Rėkus

Noviani, Novian Systemsi ja Andmevara ASi juhataja

Gytis_Umantas
Gytis Umantas

Novian Technologiesi ja Novian Eesti OÜ juhataja

Rimvydas Janciauskas
Rimvydas Jančiauskas

Elsis PRO juhataja

Ove_Dirdal
Ove Dirdal

Zissori juhataja

Aivaras_Smirnovas
Aivaras Smirnovas

Andmevara SRLi juhataja

Evaldas_Rekus
Evaldas Rėkus

Noviani, Novian Systemsi ja Andmevara ASi juhataja

Gytis_Umantas
Gytis Umantas

Novian Technologiesi ja Novian Eesti OÜ juhataja

Rimvydas Janciauskas
Rimvydas Jančiauskas

Elsis PRO juhataja

Ove_Dirdal
Ove Dirdal

Zissori juhataja

Aivaras_Smirnovas
Aivaras Smirnovas

Andmevara SRLi juhataja

Meeskond

Teeninduse ja teenuste esindajad

EE_Aire
Aire Leht

Novian Eesti OÜ teenusejuht (tooted, teenused, digiteerimine)

EE_Raivo
Raivo Rohumaa

Novian Eesti OÜ IT-arendusjuht

EE_Ulvi
Ulvi Olivares Kaiva

Novian Eesti OÜ äriarendusjuht

EE_Madis
Madis Tänava

Novian Eesti OÜ tootejuht

EE_Signe
Signe Rummo

Novian Eesti OÜ tootejuht

EE_Indrek
Indrek Andema

Andmevara ASi müügijuht

EE_Triin
Triin Sepp

Andmevara ASi tarkvaraarenduse ärisuuna juht

Rokas Ralys
Rokas Ralys

Noviani digimuutuste ja innovatsioonijuht

Paulius_Vaitkevicius
Paulius Vaitkevičius

Novian Systemsi müügidirektor

Lina_Rimkeviciene
Lina Rimkevičienė

Elsis PRO müügijuht

Dainius_Buzas
Dainius Buzas

Novian Systemsi müügiprojektijuht

Danute_Graziene
Danutė Gražienė

Novian Systemsi müügiprojektijuht

Juste_Shapiro
Justė Shapiro

Novian Systemsi Power Platformi üksuse juht

Jurate Cepiene
Jūratė Čepienė

Novian Systems müügiprojektide juht

Rolandas_Vaikenas
Rolandas Vaikėnas

Novian Technologiesi tehnoloogialahenduste juht

Arturas_Milasauskas
Artūras Milašauskas

Novian Technologiesi müügijuht

Liudvikas_Daubaras
Liudvikas Daubaras

Novian Technologiesi süsteemiintegratsiooni ja konsultatsioonijuht

Aivaras_Smirnovas
Aivaras Smirnovas

Novian Technologiesi IT-operatsioonide juht

Algimantas_Slabada
Algimantas Slabada

Novian Technologiesi IT-lahenduste arhitekt

Vytautas_Rastenis
Vytautas Rastenis

Novian Technologiesi müügi- ja tootmisosakonna spetsialist

Ignas_Varanauskas
Ignas Varanauskas

Novian Technologiesi andmekeskuste lahenduste spetsialist

Valdimaras_Anickis
Valdimaras Anickis

Novian Technologiesi müügi- ja tootmisosakonna juhataja

Tor_Arve_Vartdal
Tor Arve Vartdal

Zissori asepresident

Astrid_Kjuus
Astrid Kjuus Øverby

Zissori piirkondlik müügijuht

EE_Aire
Aire Leht

Novian Eesti OÜ teenusejuht (tooted, teenused, digiteerimine)

EE_Raivo
Raivo Rohumaa

Novian Eesti OÜ IT-arendusjuht

EE_Ulvi
Ulvi Olivares Kaiva

Novian Eesti OÜ äriarendusjuht

EE_Madis
Madis Tänava

Novian Eesti OÜ tootejuht

EE_Signe
Signe Rummo

Novian Eesti OÜ tootejuht

EE_Indrek
Indrek Andema

Andmevara ASi müügijuht

EE_Triin
Triin Sepp

Andmevara ASi tarkvaraarenduse ärisuuna juht

Rokas Ralys
Rokas Ralys

Noviani digimuutuste ja innovatsioonijuht

Paulius_Vaitkevicius
Paulius Vaitkevičius

Novian Systemsi müügidirektor

Lina_Rimkeviciene
Lina Rimkevičienė

Elsis PRO müügijuht

Dainius_Buzas
Dainius Buzas

Novian Systemsi müügiprojektijuht

Danute_Graziene
Danutė Gražienė

Novian Systemsi müügiprojektijuht

Juste_Shapiro
Justė Shapiro

Novian Systemsi Power Platformi üksuse juht

Jurate Cepiene
Jūratė Čepienė

Novian Systems müügiprojektide juht

Rolandas_Vaikenas
Rolandas Vaikėnas

Novian Technologiesi tehnoloogialahenduste juht

Arturas_Milasauskas
Artūras Milašauskas

Novian Technologiesi müügijuht

Liudvikas_Daubaras
Liudvikas Daubaras

Novian Technologiesi süsteemiintegratsiooni ja konsultatsioonijuht

Aivaras_Smirnovas
Aivaras Smirnovas

Novian Technologiesi IT-operatsioonide juht

Algimantas_Slabada
Algimantas Slabada

Novian Technologiesi IT-lahenduste arhitekt

Vytautas_Rastenis
Vytautas Rastenis

Novian Technologiesi müügi- ja tootmisosakonna spetsialist

Ignas_Varanauskas
Ignas Varanauskas

Novian Technologiesi andmekeskuste lahenduste spetsialist

Valdimaras_Anickis
Valdimaras Anickis

Novian Technologiesi müügi- ja tootmisosakonna juhataja

Tor_Arve_Vartdal
Tor Arve Vartdal

Zissori asepresident

Astrid_Kjuus
Astrid Kjuus Øverby

Zissori piirkondlik müügijuht