Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Privaatsuspõhimõtted

Kaasvastutavad töötlejad: veebisaiti haldavad ühiselt Noviani kontserni ettevõtted: Novian UAB, Novian Technologies UAB, Novian Systems UAB, Elsis PRO UAB, Zissor AS, Andmevara AS, Novian Eesti OÜ (edaspidi ühiselt: Novian).

Kontaktandmed: Gynėjų str. 14, Vilnius 01109, Leedu.

E-post: info@novian.invsbl.lt.

Andmetöötluse põhieesmärgid:

  • veebisaidi liikluse ja kasutajate sirvimismustrite jälgimine statistilistel eesmärkidel;
  • päringutele vastamine;
  • uudiskirjade ja pakkumiste saatmine, kliendiuuringute korraldamine, mängud (otseturundus);
  • üritustele registreerimine;
  • sihitud reklaamide esitamine (reklaamiküpsised);
  • värbamine ja kandidaatide palkamine;
  • kliendikontode haldamine, et kliendikeskkonna kaudu eemalt tuge pakkuda.

 Andmesubjektina on teil õigus: teada saada, milliseid andmeid teie kohta töödeldakse; taotleda töödeldud ebatäpsete või ebatäielike andmete parandamist; taotleda isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale; esitada vastuväiteid andmete töötlemisele; andmete töötlemisega mitte nõustuda või võtta tagasi oma nõusolek andmete töötlemiseks; taotleda oma isikuandmete hävitamist; piirata oma isikuandmete töötlemist ja esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus andmekaitseasutusele (nt Leedu riiklikule andmekaitse inspektsioonile e-posti aadressil ada@ada.lt, Eesti Andmekaitse Inspektsioonile e-posti aadressil info@aki.ee).

Lisateavet leiate meie üksikasjalikest privaatsuspõhimõtetest.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust