Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Maksude kogumise lahendused

Novian Systems viib ellu suuremahulisi infosüsteemide projekte, mis tagavad maksude sujuva laekumise. Need projektid võimaldavad hallata põhimakse – üksikisiku tulumaksu, käibemaksu, tulu- ja kinnisvaramaksu. Ettevõttel on kogemusi ka maksumaksjate registri ja ärilitsentside väljastamise lahenduste väljaarendamisel.

Üks Novian Systemsi väljatöötatud lahendustest tagab lihtsa ja sujuva käibemaksu tagastamise protsessi Leedu ja Euroopa Liidu (EL) riikide vahel. Lahendus ühendab Leedu ja kõigi Euroopa Liidu riikide maksuameteid.

Leedu Riiklik Maksuinspektsioon (STI) töötab välja uut e-teenindusportaal, mis sisaldab:

  • maksumaksja nõustamist;
  • maksumaksja harimist;
  • maksumaksja teavitamist;
  • maksumaksjale suunatud e-teenuseid (umbes 100 e-teenust).

Panustame ka sellistesse algatustesse nagu riiklik kviitungite loterii, kus valitsus julgustab tarbijaid küsima kviitungeid, muutes need loteriipiletiteks. Seda kõike maksukuulekuse suurendamiseks ja raskendamaks ettevõtetel käibemaksust kõrvalehoidmist. Projekti esimese kolme kuu jooksul registreeriti 1 miljon kviitungit.

STI tegevuse efektiivsuse parandamisele aitab kaasa ka intelligentse maksuhalduse infosüsteemi komponendiks olev kontrolliprotsesside juhtimise allsüsteem.

Selle allsüsteemi arendamise eesmärk on STI tegevuse efektiivsuse parandamine ja pettusejuhtumite ennetamine on lahutamatu läbipaistvast tööst ning elanikkonna ja töötajate teenitud usaldusest.

Selle allsüsteemi arendamise käigus automatiseeritakse seire- ja kontrolliprotsesside haldamine. Peamised ülesanded on:

  • automatiseeritud andmete kogumine;
  • automatiseeritud maksumaksjate riskide hindamine;
  • automatiseeritud kontrollide planeerimine;
  • kontrollimise protsessi juhtimine.