Kritisk IT-infrastruktur administrertetjenester

«Novian Technologies» sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

«Novian» gruppens selskaper bidrar med støtte til Ukraina

Nyheter
2022 / 03 / 17
< 1 MIN. LESING

«Novian» gruppen bidrar med støtte for Ukraina og folket i krigen. «Novian» selskapene har bidratt med totalt 20 000 euro som ble overført til Røde Kors og SOS-barnebyer.

Litauens Røde Kors bruker pengene de samler inn til å dekke de grunnleggende behovene til Ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina til Litauen. De deler ut humanitære pakker, mat, medisiner og andre nødvendigheter til ukrainere i Litauen, samtidig tilbyr de psykososial hjelp og all slags hjelp for barn.

SOS-barnebyer i Litauen bistår SOS-barnebyer i Ukraina direkte i denne vanskelige tiden. Organisasjonen gjør sitt ytterste for å holde barn og familier trygge: flytter barn og familier, gir dem mat, medisiner og andre nødvendigheter, samt nye steder å bo. Organisasjonen tar også vare på barn som har mistet foreldrene sine og barn som bor i omsorgen til andre familier eller i statlige hjem.

«Vi følger krigen i Ukraina med dyp bekymring. Vi støtter folket i Ukraina i kampen for landet deres og oppfordrer alle som kan til å hjelpe og bidra. I disse dager er viktigheten av de evige verdiene frihet og fred spesielt tydelig og menneskelig godhet viser seg å være avgjørende. Så jeg oppfordrer til å være snille og hensynsfulle og gi hverandre en hånd når det er nødvendig», sier Evaldas Rėkus, «Novian» gruppens daglige leder.

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologier for dine formål

Kontakt oss