Kritisk IT-infrastruktur administrertetjenester

«Novian Technologies» sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

«Novian» er i vekst både kompetansemessig og geografisk

Nyheter
2022 / 05 / 19
4 MIN. LESING

«Novian» gruppen, som tilbyr programvare- og IT-infrastrukturtjenester, hadde en samlet omsetning på EUR 25,8 millioner i 2021, en økning på  7,1 %  fra 2020. Konsernets EBITDA var EUR 1,7 millioner og sammenlignet med 2020 er dette en nedgang på 3,5 %, mens driftsresultatet var EUR 0,81 millioner og gikk ned  18,3 %.

«Fjoråret var et år med vekst for «Novian» gruppen både når det gjelder geografi og kompetanse. Dette var ikke bare på grunn av komplekse prosjekter som ble utført, men også på grunn av oppkjøpet av programvareselskapet «Elsis PRO». Vi har rettet mye oppmerksomhet mot aktiviteter i Estland og Norge, og et moderne digitaliseringssenter som skal lanseres i nær fremtid vil ytterligere konsolidere konsernets posisjon i Estland», sa «Novian» dagligleder Evaldas Rėkus.

Ifølge ham har hendelsene de siste årene – pandemien og krigen i Ukraina,  medført store endringer i IT-markedet – inkludert økende behov for styrking av data, rask digitalisering og prosessautomatisering, og behovet for IT-kontinuitet har intensivert i møte med militære hendelser.

«Midt i disse endringene har vi også holdt siktet på våre egne mål. Vi har styrket vår tilstedeværelse i bedriftssektoren, fokusert på langsiktige kontrakter og gjennomført teknologisk avanserte prosjekter, sa konsernsjefen. De økonomiske resultatene, bemerket han, var påvirket av økt etterspørsel etter IT-spesialister og lønnsrelaterte kostnader.

Ved vurdering av 2021-resultatene fortsatte «Novian» selskapene å få omtrent 70 % av inntektene fra det Litauiske markedet, mens «Elsis PRO» prosjekter i EU-land utvidet inntjeningsgeografien. Til sammen gjennomførte konsernets selskaper prosjekter i 34 land, mot 31 land i 2020.

«Novian» gruppens inntektsandel fra bedriftssektoren økte kraftig i 2021, og sto for nesten halvparten av de totale inntektene (den var 34 % i 2020), mens offentlig sektor sto for en tredjedel av inntektene og finanssektoren i underkant av 20 %.

«Novian» Technologies styrker digitaliseringstjenestene

«Novian» selskapene på området teknologi, hadde 17,5 millioner euro i inntekt,  en nedgang på 7,3 %  sammenlignet med året før. Selskapenes driftsresultat falt 8,3 % til 1 million euro. Gruppeselskapene som opererer på dette området er «Novian Technologies» i Litauen, «Andmevara Services» i Estland og «Andmevara SRL» i Moldova.

«Vi jobber med fokus ikke bare i Litauen, men også i prioriterte markeder. I Norge har vi de siste årene introdusert IT-infrastrukturtjenester og et moderne digitaliseringssenter vil begynne å operere i Estland i nær fremtid», sier Gytis Umantas, leder både for «Novian Technologies» og «Andmevara Services».

Gjennom prosjektet til digitaliseringssenteret skal «Novian» ytterligere øke potensialet til å gjennomføre komplekse, storskala digitaliseringsprosjekter, tilpasse digitalisert materiale for videre bruk. «Det er muliggjort av programvare vi har utviklet sammen med gruppens erfaring med enorme dokument digitaliserings prosjekter ved National Archives of Estonia, Moldovas matrikkel og andre arkiver», sa Gytis Umantas.

«Novians» teknologiselskaper utmerket seg i 2021 med viktige prosjekter. Deriblant et høyytelses databehandlings (HPC)-prosjekt som ble fullført ved Vilnius Universitet, samt et prosjekt ved Kyrgyz Post. Et prosjekt for design av kritisk IT-infrastrukturarkitektur, utstyrsforsyning, installasjon og vedlikehold ble utført ved Litauiske Jernbaner, og et prosjekt ved Litauisk bank som involverte distribusjon, vedlikehold og utvikling av en «OpenShift»-plattform.

«Novian» teknologiselskaper tjente i 2021 sin største andel av inntektene i bedriftssektoren, som utgjør 48 %. Ytterligere 26 % av inntektene kom fra offentlig sektor og 23 % fra finanssektoren. Sammenlignet med 2020, økte bedriftssektorens inntektsandel mest, den var opp fra 37 %. I 2021 tjente «Novians» teknologiselskaper 77 % av inntektene i Litauen og ytterligere 5 % fra Estland og Rwanda. De gjennomførte prosjekter i 33 land.

Programvare selskapene utvidet sin kompetanse

«Ved å inkludere «Elsis PRO» til «Novians» programvare- og tjeneste selskaper,  ble gruppens kompetanse innen luftfart, romfart, transport og energi og kunstig intelligens styrket. I tillegg medførte det en geografisk vekst innen EU. Dette settet med tjenester styrker «Novians» programvareutviklings evner oggjør oss i stand til å vokse, ikke bare ved å utvikle anvendte informasjonssystemer og levere raske prosess automatiseringsløsninger, men også ved å kombinere moderne teknologiske muligheter», sier Evaldas Rėkus, dagligleder i «Novian Systems» og «Elsis PRO» styrets medlem.

Høydepunkter blant prosjektene som «Novians» programvare tjeneste selskaper gjennomførte i 2021 inkluderer oppgradering av ITIS_EU informasjonssystem for utveksling av MVA-informasjon mellom EU-land, distribusjon av oppdateringer for en kvalitetskontroll ved «Stansefabrikken», utvikling av Microsoft Power BI-rapporter for det baltiske merkevare utviklingsselskapet «Vilandra», modernisering av EUs strukturfondsstyrings- og overvåkingsinformasjonssystem (SFMIS), og utvikling av det integrerte luftromstransportanalyse- og styringssystemet (IOETAVS).

«Novian» selskapene oppnådde 60 % av inntektene sine i Litauen i 2021, 22 % i Østerrike og 7 % i Estland. Den største andelen av inntektene – 47 %, kom fra offentlig sektor, 43 % fra bedriftssektoren og 8 % fra finanssektoren. I 2020, til sammenligning, sto bedriftssektoren for bare 24 % av de totale inntektene, mens offentlig sektor stod for 60 %.

«Zissor» digitaliserte nordiske publikasjoner

Det norske selskapet «Zissor», en leverandør av media overvåkings programvare og digitaliseringstjenester, hadde en omsetning på 886 000 EUR i 2021, 24,6 % mer enn i 2020. «Zissors» driftsresultat var 103 000 EUR og var 17 % mer enn i 2020.

Fra og med 2020 tjente selskapet sin største andel av inntektene i Storbritannia, med 35 % (sammenlignet med 58 % i 2020). I mellomtiden ble 21 % av inntektene tjent i Sverige (mot 20 % i 2020), 11 % hver i Finland og Norge, og 8 % i Litauen.

Blant «Zissors» prosjekter i 2021 finner vi digitaliseringen av arkivet til avisen «Bladet Vesterålen» , digitaliseringen av den danske avisen «Ingeniøren» og PDF-til-XML-konverteringen av det norske magasinet «Agenda 3:16». Det ble også gjennomført digitalisering av «Hordaland Folkeblad» og «Lister».

«Novian» gruppen opererer i tre forretningsområder. Innen teknologiområdet jobber «Novian Technologies» i Litauen samt «Data Services OU» i Estland og «Data SRL» i Moldova. «Novian Systems» og «Elsis PRO» i Litauen og «Andmevara AS» i Estland jobber innen programvaretjenester. Innen medieovervåking og digitalisering jobber det norske selskapet «Zissor».

«Novian» gruppens resultater er beregnet på grunnlag av reviderte resultater for 2021 for «Novian Technologies», «Novian Systems», «Elsis PRO» og «Zissor», og ureviderte resultater for konsernets øvrige selskaper. Resultatene til «Elsis PRO» for hele 2021 er inkludert i regnskapet. «Novian» gruppen  eies av INVL Technology, et selskap som investerer innen IT-virksomhet.

Presentasjon: «Novian» resultater 2021

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologier for dine formål

Kontakt oss