Kritisk IT-infrastruktur administrertetjenester

«Novian Technologies» sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Løsninger for avgiftsinnkreving

«Novian Systems» implementerer store informasjonssystemer som jevner ut innkrevingen av skatter. Disse prosjektene tillater administrasjon av hovedskattene: personlig inntekt, verdiskaping, fortjeneste og eiendom. Selskapet har også erfaring for utvikling av skattebetalerregister og forretnings lisensierings løsninger.

En av løsningene utviklet av «Novian Systems» sikrer en enkel og jevn MVA utvinningsprosess mellom Litauen og EU-landene. Den integrerer skattemyndighetene i Litauen og alle EU-land. For det litauiske statlige skattetilsynet (SST) utvikler vi også en ny e-tjenesteportal, som inkluderer:

  • Rådgivning av skattebetalere;
  • Informering av skattebetalere;
  • One-stop-shop e-tjenester for skattebetalere (ca. 100 e-tjenester).

Vi bidrar også til initiativer som statens kvitteringslotteri, som har blitt brukt til å redusere skyggemarkedet og øke skatteinnkrevingen. I løpet av de tre første månedene av prosjektet ble det registrert 1 million kvitteringer.

Det intelligente kontrollprosess styrings-systemet, som er en komponent i det intelligente informasjonssystemet for skatteadministrasjon, bidrar også til å øke effektiviteten til SST aktivitetene.

Formålet med utviklingen av dette delsystemet er å øke effektiviteten av SST aktivitetene og forebygging av svindelsaker, som er uatskillelig fra transparent arbeid og opparbeidet tillit fra befolkningen og ansatte.

Utviklingen av dette delsystemet automatiserer styringen av overvåkings- og kontrollprosesser. Hovedoppgavene er:

  • Automatisert datainnsamling;
  • Automatisert skattebetalers risikovurdering;
  • Automatisert inspeksjonsplanlegging;
  • Ledelse av kontrollprosessen.