Kritisk IT-infrastruktur administrertetjenester

«Novian Technologies» sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Kohalike omavalitsuste hääletussüsteem

Eesti ettevõtte Andmevara loodud avatud lähtekoodiga platvorm VOLIS on kohalikele omavalitsustele ja teistele riigiasutustele mõeldud süsteem, mille eesmärk on tagada kohalike omavalitsuste töö läbipaistvus ja tõhusus, suurendada elanikkonna kaasatust otsustusprotsessidesse, tugevdada koostööd elanikkonna ja valitsuse vahel.

See kohalike omavalitsuste hääletussüsteem aitab modereerida valitsuse, vallavolikogude, komisjonide ja töörühmade istungeid, registreerida ja hallata elanike esitatud ettepanekuid, viia läbi rahvaküsitlusi ning hallata saadetavaid ja saadud dokumente.

Peamised VOLISe kasutajarühmad:

 1. Valitsuse, vallavolikogude, komiteede, komisjonide ja muude töörühmade juhid;
 2. Valitsuse, vallavolikogude, komiteede, komisjonide ja muude töörühmade liikmed; 
 3. Administratsioonide töötajad;
 4. Elanikud;
 5. Infosüsteemide administraator (administraatorid).

Sisse logides süsteemi, kinnitavad kasutajad oma isikut digiallkirja või mobiili ID-ga. Nad näevad vastavate õigusaktidega määratletud teavet.

Kohalike omavalitsuse hääletussüsteem võimaldab:

 • Viia läbi koosolekuid: annab võimaluse valmistuda koosolekuks, abistab koosoleku juhatajat, koostab koosoleku esialgse protokolli.
 • Osaleda koosolekul elektrooniliselt või virtuaalselt: otsuste vastuvõtjad saavad koosolekul osaleda nii füüsiliselt kui ka virtuaalselt. Internetis koosolekul osalev isik saab võtta sõna, arutada, esitada küsimusi, hääletada.
 • Teha otseülekandeid, salvestada koosolekuid ja vaadata salvestusi: süsteemiga liitunud elanikud ei saa mitte ainult koosolekuid otse vaadata, vaid ka osaleda otsuste tegemisel.
 • Registreerida ja hallata elanike esitatud ettepanekuid: süsteemi kaudu saavad elanikud saata päringuid, registreerida algatusi, hääletada teiste elanike esitatud ettepanekuid.
 • Otsida ja vaadake üle eelnõusid ja kinnitatud õigusakte: koosolekute ajal näevad osalejad vajalikke dokumente ekraanil ega pea neid enam printima. Dokumentide vaatamiseks ja redigeerimiseks kasutatakse Novian Technologiesi välja töötatud turvalist dokumentide jagamise süsteemi.
 • Korralda rahvastikuküsitlusi: süsteem võimaldab koostada küsitlusi, mille osalejatele on tagatud konfidentsiaalsus.

Avalik ja läbipaistev otsuste vastuvõtmine tõstab kodanikutunnet ja parandab tehtud otsuste kvaliteeti. VOLISt on edukalt kasutusel osades Eesti kohalikes omavalitsuses, seda on testitud ka Rootsis, Hollandis ja Soomes.