Kritisk IT-infrastruktur administrertetjenester

«Novian Technologies» sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Digitalisering av arkiver og dokumenter

Digitaliseringstjenester omfatter digitalisering av trykt informasjon – historiske bøker, magasiner, aviser, dokumenter mv. Denne prosessen inkluderer skanning av informasjon, prosessering (oppretting av metadata, tekstgjenkjenning, osv.), lagring og hosting i dokumenthåndteringssystemer.

Digitalisering forenkler og effektiviserer prosesser (materiale blir lett tilgjengelig for ekstern bruk, søkehastigheten øker osv.), sparer kostnader - krever færre menneskelige ressurser for å håndtere papirmateriale, reduserer dokument lagringskostnader, gir digitale muligheter.

Digitalisering av dokumenter

Digitaliseringstjenestene dekker hele syklusen fra klargjøring av papirmateriale for transport eller skanning, til lagring av bearbeidet digitalt materiale i dokumentsystemer, samt:

  1. automatiserte dokument skannings prosesser,
  2. kvalitetskontroll
  3. dokumentbehandling (tekstgjenkjenning, metadata, segmentering, forskjellige formater, osv.),
  4. arkiveringsløsninger,
  5. spesialisert programvare for materialhåndtering og hosting.

Digitalisering av publikasjoner

«Zissor», et «Novian» konsernselskap, tilbyr programvare for digitalisering av avis- og magasinarkiver. Den brukes av biblioteker, arkiver og forlag for å digitalisere og bevare deres arkiver med publikasjoner, samt for å gjøre dem offentlig søkbare. Den brukes også av servicekontorer som ønsker å inkludere arkiv i sine tilbud.

«Zissor» optimaliserer stadig optisk tegngjenkjenning for aviser og magasiner (eng. OCR, optical character recognition) og segmentering. Selskapet kan også tilby effektive redigerings- og kvalitetskontroll verktøy.

«Zissors» programvare for digitalisering av arkiv, inkluderer også fleksibel eksportfunksjonalitet for høykvalitets informasjonsgenerering og overføring. Automatiserte løsninger lar deg behandle både flersidige og høyvolumspublikasjoner.

Funksjoner:

  • Indeksering av skannede dokumenter (fra papir, mikrofilm eller ulike bildeformater PDF);
  • Optisk gjenkjenning av tegn, inkludert gotisk eller såkalt 'fractur' tekst;
  • Automatisk artikkelsegmentering og metadatautvinning;
  • Kraftige redigerings- og kvalitetskontrollverktøy;
  • Eksport til flere formater, f.eks. JPG eller PDF med tekstsøk, flere XML standarder - alle dokumenter presenteres i fleksible formater og oppsett.

Arbeide med PDF-dokumenter

For de som jobber med PDF-dokumenter, tilbyr «Zissor» en tjeneste for konvertering av PDF til tekst. Den lar deg segmentere og automatisk "pakke ut" artikler - tekst, bilder eller metadata fra PDF.

Segmenterte artikler kan også brukes som en del av interne eller eksterne applikasjoner. Overføringen skjer i XML-format, og metadata og bilder kan enkelt brukes på nett, nettbrett og mobile enheter i stedet for hel side informasjon.

Zissor lar deg bruke PDF til tekstkonvertering både etter installasjon og som en tjeneste.