Kritisk IT-infrastruktur administrertetjenester

«Novian Technologies» sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Detaljert Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Novian behandler dine personopplysninger når du besøker våre nettsider og selvbetjente portaler i kundemiljøet. Personvernerklæringen gir også en oversikt over rettighetene etter personvernlovgivningen, som du som registrert kan ha.

Novian garanterer respekt for konfidensialitet av dine personopplysninger i tråd med gjeldende lovgivning og at vi har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine opplysninger mot uautorisert tilgang, avsløring, utilsiktet tap, endring eller ødeleggelse eller annen ulovlig behandling.

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen kan bli endret for å gjenspeile mulige endringer i lovgivningen og virksomheten til Novian, og derfor anbefaler vi å lese personvernerklæringen med jevne mellomrom.

 1. KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

I forbindelse med administrasjon av nettstedet, behandler Novian personopplysninger utlevert til behandlingsansvarlig av en registrert person (deg) eller opplysningene som samles inn automatisk ved bruk av informasjonskapsler. Du kan velge å ikke oppgi dine personopplysninger og bruke nettstedet vårt helt anonymt, men i enkelte tilfeller, hvis du velger å ikke oppgi dine personopplysninger, vil vi ikke kunne levere tjenester til deg (f.eks. ved rekruttering eller ved bruk av kundens selvbetjeningsmiljø).

Hvis en registrert person ikke samtykker til å oppgi sine personlige data, kan Novian nekte tjenester til den personen. Hvis en registrert person gir personopplysningene til andre relaterte individer, er den registrerte pålagt å innhente samtykke fra disse personene og gjøre denne personvernerklæringen tilgjengelig for dem.

Nøkkelkategoriene av personopplysninger vi innhenter, inkludert men ikke begrenset til:

 • Personlige identitetsopplysninger (f.eks. fullt navn, ID, fødselsdato, ID-dokumentdata);
 • Kontaktinformasjon, f.eks. adresse, telefonnummer, e-postadresse;
 • Bakgrunn og faglig informasjon;
 • IP-adresse, en registrerts data om pålogging til selvbetjeningsportalen, nettleserhistorikk osv.
 1. MÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Novian behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppnå et bestemt formål.

Vi behandlinger personopplysninger for følgende formål:

 • Sporing av nettstedtrafikk og brukernes surfemønstre for statistiske formål. Grunnlaget for behandling er ditt samtykke til bruk av statistiske informasjonskapsler med mindre annet følger av gjeldende lovgivning. Du kan velge å ikke gi ditt samtykke eller å trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å endre innstillingene for informasjonskapsler. Dataene samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og lagres i henhold til en bestemt informasjonskapselkonfigurasjon. For spesifikke tidsbegrensninger, vennligst les avsnittet «Informasjonskapsler» nedenfor. For dette formål utleveres personopplysninger til følgende tredjeparter: Google Inc., Facebook, Leadfeeder.
 • Svare på henvendelser. Grunnlaget for behandling er vår legitime interesse (å levere kvalitetstjenester til våre kunder). Opplysningene dine vil bli lagret inntil maksimalt 3 måneder etter at vi har svart på forespørselen din, med mindre lengre lagringsperioden er nødvendig for en potensiell tvist eller krav.
 • Sende nyhetsbrev og tilbud, organisere kundetilfredshetsundersøkelser, spill (direkte markedsføring). Grunnlaget for behandling er ditt samtykke. Du kan velge å ikke gi ditt samtykke, eller trekke tilbake samtykket ditt når som helst uten negative konsekvenser ved å bruke en avslagslenke som er tilgjengelig i hvert nyhetsbrev vi sender til deg. For dette formålet samler vi inn følgende personopplysninger: fullt navn, fødselsdato, kjønn, demografisk informasjon, adresse, kontakter inkludert e-postadresse, nettleserhistorikk, offentlig tilgjengelig informasjon fra sosiale nettverk, IP-adresse, informasjonskapseldata, lokasjoner, nettleser og enhetsinformasjon. Vi vil lagre opplysningene dine til du har trukket tilbake samtykket ditt. For dette formålet vil vi overføre dine personopplysninger til databehandleren – leverandøren av nyhetsbrevtjenesten på e-post som befinner seg i EUs territorium som vil behandle dine personopplysninger i henhold til instruks fra oss.
 • Presentasjon av målrettede tilføyelser (ved bruk av informasjonskapsler). Når du surfer på nettet, identifiserer noen av informasjonskapslene våre, hobbyer og preferanser, og derfor kan vi presentere deg med målrettede annonser når du besøker andre nettsteder. Grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke til å akseptere informasjonskapsler for annonsering. Du kan velge å ikke gi ditt samtykke eller å trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å endre innstillingene for informasjonskapsler på nettstedet. Dataene samles inn av informasjonskapsler og lagres i henhold til en bestemt informasjonskapselkonfigurasjon. For spesifikke tidsbegrensninger, vennligst les våre retningslinjer for informasjonskapsler. For dette formål utleveres personopplysninger til følgende tredjeparter: Google Inc., Facebook, Leadfeeder.
 • Organisering og administrasjon av arrangementer. For dette formålet vil vi behandle følgende personopplysninger: fullt navn, institusjon, e-postadresse og telefonnummer. Ved avstandsbegivenheter kan vi tilby deg muligheten til å velge den mest praktiske selvbetjente pakketerminalen for levering av arrangementssettet. For dette formålet skal dataene dine behandles innenfor rammen av vår legitime interesse – for å sikre smidig organisering av arrangementet, for å minne deg om arrangementet og, om nødvendig, kontakte deg etter arrangementet. Vi vil utlevere dine personopplysninger til våre partnere som er involvert i arrangementsorganisering, administratoren av arrangementsstedet, ekspressposttjenester, leverandører av arrangementspakkene etc.
 • Rekruttering og ansettelse av kandidater. Det er en mulighet for å sende inn curriculum vitae via vår nettside eller en sosial nettverkskonto. Du kan også sende oss curriculum vitae på e-post. Grunnlaget for behandling er vår legitime interesse (å invitere de best egnede kandidatene til et jobbintervju). Vi vil lagre dine personopplysninger til slutten av rekrutteringsprosedyren og tre måneder deretter til kandidaten har fullført prøvetiden. Etter slutten av perioden vil vi slette alle CV-er som vi har mottatt, inkludert alle personopplysninger med mindre du samtykker i at dine personopplysninger blir lagret i en lengre periode. I dette tilfellet er grunnlaget for behandlingen ditt samtykke. Du kan velge å ikke gi ditt samtykke eller trekke tilbake samtykket ditt når som helst, uten negative konsekvenser. Når du sender din CV, ber vi deg begrense utleveringen av opplysningene dine til kontakter, bakgrunn, forretningsmessige data og beskrivelsen av opplevelsen din. Vi kan kontakte dine tidligere arbeidsgivere og nåværende arbeidsgiver, hvis du tillater det.
 • Administrasjon av kundekonti. For å gjøre det mulig for våre kunder å bestille tjenester på en enkel måte, har vi utviklet kundemiljøet som er tilgjengelig via en konto. Vi skal behandle dine personopplysninger for å oppnå formålene med denne kontoen. Grunnlaget for behandling er våre legitime interesser (kvalitetstjenester til våre kunder og kundeidentifikasjon). Vi beholder påloggingsdataene dine så lenge kontoen din er aktiv. Vi sletter personopplysninger hvis kontoen din har vært inaktiv i 2 år. For ekstern pålogging til datamaskinen din og levering av tjenestene eksternt, har vi engasjert tredjeparts løsning «Teamviewer». Vennligst les personvernreglene til denne tjenesteleverandøren her: https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/.
 1. DINE RETTIGHETER

Som registrert har du etter gjeldende lovgivning en rekke rettigheter. Som behandlingsansvarlig vil vi etter at du har verifisert din identitet:

 • gi informasjon om hvorvidt den behandlingsansvarlige behandler opplysninger om den registrerte og i så fall, hvilke personopplysninger som behandles; informere om hvilke personopplysninger, fra hvilke kilder og til hvilke formål opplysningene som er innhentet for og hvilke metoder som brukes for deres behandling (inkludert automatiserte beslutninger, dens effekt og utfall for den registrerte); hvordan personopplysninger lagres og hvem de utleveres til (retten til å få tilgang til egne personopplysninger);
 • retter uriktige, ufullstendige eller unøyaktige opplysninger til en registrert (retten til å be om at uriktige, ufullstendige eller unøyaktige data blir rettet);
 • sletter en registrert persons personopplysninger under spesifikke omstendigheter definert i GDPR (når personopplysninger har blitt behandlet ulovlig, grunnlaget for behandling er utløpt osv.) (retten til å få personopplysninger slettet, dvs. retten til å bli glemt);
 • begrenser behandlingen av en registrert persons personopplysninger under spesifikke omstendigheter definert i GDPR (når personopplysninger har blitt behandlet ulovlig, inntil en registrerts forespørsel med hensyn til datanøyaktighet eller databehandling venter), bortsett fra datalagring (retten til å begrense behandlingen av en registrerts personopplysninger);
 • ved forespørsel gi den registrerte en oversikt over hvilke opplysninger som er registrert og som behandles på automatiserte måter på grunnlag av den registrertes samtykke, skriftlig eller eller i et elektronisk format til den registrerte, og, hvis det er mulig, overfører disse dataene til enhver annen tjeneste leverandør (retten til dataoverføring).
 • I tilfeller der en registrerts personopplysninger behandles av Novian etter samtykke, har den registrerte rett til å trekke tilbake sitt samtykke og behandlingen basert på samtykke skal opphøre umiddelbart. Vær oppmerksom på at hvis du trekker tilbake samtykket ditt kan det forekomme at Novian ikke er i stand til å tilby visse produkter eller tjenester til deg som registrert. Vi vil fortsette å bruke den registrertes personopplysninger til formål som følger av avtalen som er inngått med den registrerte, eller hvis det kreves av gjeldende lovgivning.

En registrert person har til enhver tid rett til å motsette seg:

 • behandlingen av personopplysninger og forplikter seg til å gi sin juridisk begrunnede innsigelse til den behandlingsansvarlige skriftlig eller på annen måte som gjør det mulig for den behandlingsansvarlige å identifisere den registrerte. Dette gjelder dersom grunnlaget for behandling er juridiske interesser til den behandlingsansvarlige for behandling av personopplysninger;
 • behandlingen av den registrertes personopplysninger for direkte markedsføringsformål (inkludert relatert dataprofilering) uten å oppgi årsakene til denne uenigheten;
 • den automatiserte beslutningstakingen, inkludert profilering, dersom denne typen beslutningstaking medfører juridiske konsekvenser eller har lignende betydelig effekt på den registrerte. Denne retten skal utelukkes dersom denne typen beslutningstaking er obligatorisk for inngåelse eller oppfyllelse av avtalen med den registrerte, eller tillatt av gjeldende lover, eller den registrerte har gitt sitt uttrykkelige samtykke i denne sammenheng.

En registrert har rett til å klage på behandling av personopplysninger til Datatilsynet (Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, Norge, nettside: www.datatilsynet.no) dersom den registrerte mener at behandlingen av personopplysninger strider mot egne interesser eller er i strid med gjeldende lovgivning. Hvis du har spørsmål, ber vi deg først og fremst kontakte Novian for å kunne løse problemene så snart som mulig.

 1. PROSEDYRE FOR HÅNDTERING AV FORESPØRSEL FRA DEN REGISTRERTE

En forespørsel om håndtering av en registrertes rettigheter kan sendes til enhver av de behandlingsansvarlige.

For å beskytte personopplysningene som behandles av Novian mot uautorisert avsløring til tredjeparter, når en registrert person ber om å oppgi personopplysninger eller utøve andre rettigheter, skal personens identitet verifiseres først. Hvis prosedyren for identitetsverifisering er vellykket, forplikter Novian seg til, uten unødig forsinkelse, og i alle tilfeller senest innen én måned fra datoen for en registrert forespørsel, å gi informasjon om handlingene som er utført i henhold til den registrertes søknad.

Avhengig av kompleksiteten til forespørselen eller om en registrert har sendt inn flere søknader, skal Novian ha rett til å forlenge en måneds periode med to ekstra måneder ved å varsle den registrerte om det før slutten av den første måneden og ved å oppgi årsakene til slik utvidelse. En registrert person skal ikke belastes for informasjonen om hans (hennes) personopplysninger som behandles (eller for å utøve andre registrertes rettigheter). Novian kan imidlertid kreve et rimelig gebyr hvis en registrert forespørsel er åpenbart urimelig, eller den har blitt sendt inn gjentatte ganger, eller er uforholdsmessig.

 1. MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

Den behandlingsansvarlige kan avsløre/overføre en registrert persons personopplysninger for behandling av enhver tredjepart, som, inkludert, men ikke begrenset til, skal bistå den behandlingsansvarlige med å vedlikeholde og administrere nettstedet og levering av de relaterte tjenestene:

 • IT-tjenesteleverandører (for å sikre vedlikehold, oppgradering og utvikling av IT-systemer);
 • Leverandørene av nettstedadministrasjon og relaterte tjenester etablert i Litauen;
 • Den elektroniske kommunikasjonspartneren med base i Litauen, som gir bistand til å administrere tilbudet av annonser i cyberspace;
 • Selskapene som er engasjert av Novian med det formål å vurdere kvaliteten på tjenestene levert av Novian (inkludert meningsmålingstjenester med hensyn til kvalitet og service), markedsundersøkelser, spill og andre kampanjer rettet mot registrerte.

Det er inngått tilfredsstillende databehandleravtaler med ovennevnte mottakere.

 1. LAGRINGSTID FOR PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger skal ikke behandles lenger enn det er nødvendig for å nå målene med behandlingen.

Hvis en registrert, bruker kontaktskjemaer for å inngi en forespørsel som er tilgjengelige på nettsidene til Novian-selskapene, skal informasjonen som oppgis i skjemaene, inkludert den registrertes kontaktinformasjon oppbevares til forespørselen er undersøkt, men ikke lenger enn 3 måneder etter datoen for inngivelse av forespørselen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er tillatt av gjeldende lover av andre grunner.

Opplysningene skal behandles for markedsføringsformål og med forbehold om en registrerts samtykke, skal de oppbevares inntil samtykket er trukket tilbake. For å trekke tilbake sitt (hennes) samtykke, bør en registrert person sende inn søknaden på e-post dap@novian.invsbl.lt

Hvis en registrert oppgir sine personopplysninger ved å søke jobbmuligheter i et Novian-konsernselskap uten å søke på en bestemt stilling, skal disse opplysningene oppbevares i ett år og kan brukes for å finne passende kandidater til de ledige stillingene i Novian konsernselskaper. Hvis en registrert oppgir sine personopplysninger ved å søke jobbmuligheter i et Novian-konsernselskap ved å søke på en bestemt stilling og ikke gir samtykke til å beholde sine (hennes) personopplysninger i en lengre periode, skal disse dataene oppbevares til slutten av rekrutteringsprosedyren og tre måneder etter at den er avsluttet. Hvis en registrert avslører sine personopplysninger ved å søke jobbmuligheter i et selskap i Novian-gruppen ved å søke på en bestemt stilling og gir samtykke til å beholde personopplysningene i en lengre periode, skal disse opplysningene oppbevares i et år og kan brukes med det formål å finne egnede kandidater til de ledige stillingene i selskapene til Novian Group.

Hvis en registrert registrerer seg for å delta i et arrangement og avslører personopplysninger for registreringsformål, skal disse opplysningene behandles utelukkende med det formål å gi informasjon om arrangementet. Dersom en registrert person gir samtykke til behandling av hans (hennes) personopplysninger for markedsføringsformål, skal disse opplysningene behandles inntil samtykket er trukket tilbake. For å trekke tilbake gitt samtykke, må den registrerte søke på e-post dap@novian.invsbl.lt og spesifisere hvilke spesifikke data som ikke lenger skal behandles.

Opplysningene som samles inn ved bruk av informasjonskapsler, skal oppbevares i perioden det er angitt i retningslinjene for informasjonskapsler.

 1. GEOGRAFISK OMRÅDE FOR BEHANDLING

Som regel behandler Novian personopplysninger i EU/EØS-land, men i visse tilfeller kan personopplysninger overføres utenfor EU/EØS-land, f. eks kan dataene som samles inn via informasjonskapsler overføres til Google, og det kan ikke utelukkes at disse dataene overføres til morselskapet i USA. Eventuelle personopplysninger som overføres utenfor EU/EØS-land forutsetter at passende sikkerhetstiltak er implementert.

 1. AUTORMATISERT BESLUTNINGSTAKING

For å levere de mest hensiktsmessige tjenestene til en registrert person og for å tilby markedsføringstilbud skreddersydd til behovene til de registrerte personer, og for å forbedre kvaliteten på tjenestene levert av Novian, kan Novian bruke automatisert analyse av de registrertes personopplysninger, inkludert informasjon om bruk av tjenester, mønstrene for å surfe på nettsidene til Novian-selskaper og selvbetjeningsportaler.

Vær oppmerksom på at aktivitetene til persondataanalyse utført av Novian ikke medfører noen juridiske eller andre vesentlige effekter på registrerte. En registrert kan når som helst protestere mot behandlingen av personopplysninger for direkte markedsføringsformål og endre nettleserinnstillingene for å avvise informasjonskapsler helt eller delvis.

 1. KONTAKTINFORMASJON

 • Novian UAB (organisasjonsnummer: 121998756, adresse Gynėjų str. 14, Vilnius, tlf. (8 5) 219 0000, e-post: info@novian.invsbl.lt, nettside www.novian.lt.
 • Novian Technologies UAB (organisasjonsnummer: 301318539, adresse Gynėjų str. 14, Vilnius, tlf. (8 5) 219 00 00, e-post: info.technologies@novian.invsbl.lt, nettsted: www.novian.lt, behandlingsansvarliges e-post: duomenu.apsauga@novian.invsbl.lt);
 • Novian Systems UAB (organisasjonsnummer: 125774645, adresse Gynėjų str. 14, Vilnius, tlf. (8 5) 273 41 81, e-post: info.systems@novian.invsbl.lt, nettsted: www.novian.lt, behandlingsansvarliges e-post: dap@novian.invsbl.lt);
 • Elsis PRO UAB (organisasjonsnummer: 300064148, adresse Baltupio str. 14, Vilnius, tlf. (8 5) 219 0000, e-post: elsispro@elsis.lt, nettside www.elsispro.com.
 • Novian Eesti OÜ (adresse Pärnu mnt 186, Tallinn, Estland, tlf. +372 6715 188, e-post: info@novian.ee, nettsted: www.novian.ee);
 • Andmevara AS (adresse Pärnu mnt 186, Tallinn, Estland, tlf. +372 6715 188, e-post: mail@andmevara.ee, nettsted: www.novian.ee);
 • Zissor (adresse Bragernes Torg 6, 3017 Drammen, Norge, tlf. +47 22 83 85 00, epost: post@zissor.com, nettside: www.zissor.com).

Behandlingsansvarliges e-post: dap@novian.invsbl.lt.

Endringer

Denne personvernerklæringen kan endres med jevne mellomrom. Ved vesentlige endringer vil den oppdaterte versjonen bli publisert på nettsiden, og vi vil be deg om å gjøre deg kjent med oppdaterte retningslinjer for personvern.

Siste revisjonsdato: 8. Juni 2022

 

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologier for dine formål

Kontakt oss