Kritinės IT infrastruktūros valdomos paslaugos

Teikiame kritinės IT infrastruktūros kūrimo, plėtros ir valdymo paslaugas. Užtikriname, kad kliento infrastruktūra būtų naudojama saugiai, našiai ir efektyviai.

Plačiau

Sprendimai pokyčiams

Kuriame IT sprendimus, jungiančius Jūsų organizacijai aktualias skaitmeninės transformacijos sritis.

Plačiau

Išsami privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija, kaip „Novian“ tvarko Jūsų asmens duomenis, kai lankotės šioje svetainėje bei savitarnos portaluose – „Klientų erdvėje“. Čia taip pat aprašytos pagrindinės duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos Duomenų subjekto teisės.

„Novian“ užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių bei organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

„Novian“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais. Atkreipiame dėmesį, kad ateityje ši Politika, atsižvelgiant į teisės aktų ir „Novian“ veiklos pokyčius, gali būti keičiama, todėl skatiname periodiškai ją peržiūrėti.

1.ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

„Novian“, administruodama svetainę, tvarko įvairius asmens duomenis, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas (Jūs), arba duomenis, kurie generuojami automatiškai per slapukus. Jūs galite nepateikti savo asmens duomenų ir mūsų svetainę lankyti visiškai anonimiškai, tačiau tam tikrais atvejais, nepateikus savo asmens duomenų, negalėsime suteikti Jums paslaugos (pvz., įdarbinimo atveju, ar naudojantis klientų savitarnos erdve).

Duomenų subjektui nesutikus pateikti savo asmens duomenų, „Novian“ paslaugos jam gali būti neteikiamos. Jeigu Duomenų subjektas pateikia „Novian“ kitų su juo susijusių asmenų duomenis, Duomenų subjektas turi gauti šių asmenų sutikimą ir supažindinti juos su šia Politika.

Pagrindinės asmens duomenų kategorijos, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:

 • Asmens tapatybės duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys;
 • Kontaktinė informacija, tokia kaip adresas, telefono numeris, el. pašto adresas;
 • Duomenys apie išsilavinimą ir profesinę veiklą;
 • Interneto protokolo (IP) adresas, Duomenų subjekto prisijungimo prie savitarnos portalo duomenys, svetainės lankomumo istorija ir kt.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS

„Novian“ tvarko tik tiek duomenų, kiek mažiausiai yra būtina konkrečiam tikslui pasiekti.

Duomenis tvarkome šiais ir susijusiais tikslais:

 • Statistiniais tikslais siekdami stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus. Duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas naudoti statistinius slapukus, nebent teisės aktai numato kitaip. Turite teisę nesutikti, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą pakoreguodami slapukų nustatymus svetainėje. Duomenys renkami per slapukus ir yra saugomi priklausomai nuo konkretaus slapuko konfigūracijos. Konkrečius terminus rasite dalyje „Slapukai“ žemiau. Šiuo tikslu duomenys yra teikiami trečiosioms šalims: Google Inc., Facebook, Leadfeeder.
 • Norėdami atsakyti į užklausas. Duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų teisėtas interesas (teikti kokybišką klientų aptarnavimą). Duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 mėnesius po atsakymo į Jūsų užklausą, nebent juos reikia saugoti ilgiau dėl potencialaus ginčo ar pretenzijos.
 • Norėdami siųsti savo naujienlaiškius, teikti pasiūlymus, vykdyti klientų pasitenkinimo apklausas, pranešti apie renginius (vykdyti tiesioginę rinkodarą). Duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas. Turite teisę nepatirdami jokių neigiamų pasekmių nesutikti, o sutikę bet kada galite atšaukti savo sutikimą pasinaudodami kiekviename naujienlaiškyje esančia atsisakymo nuoroda. Šiuo tikslu renkami duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, demografinė informacija, adresas, kontaktai, įskaitant ir elektroninio pašto adresą, naršymo istorija, viešai prieinama socialinių tinklų informacija, lP adresas, slapukų duomenys, vietos, naršyklės bei įrenginio informacija. Jūsų duomenis saugosime iki atšauksite savo sutikimą. Šiuo tikslu duomenis perduosime duomenų tvarkytojui, naujienlaiškių siuntimo paslaugų platformai, įsikūrusiai ES, kuri duomenis tvarkys mūsų pavedimu.
 • Norėdami teikti Jums pritaikytą reklamą (naudojantis slapukais). Lankantis internete, kai kurie mūsų naudojami slapukai identifikuoja Jūsų pomėgius ir Jums aktualias temas, todėl galime pasiūlyti būtent Jums pritaikytą reklamą lankantis kitose svetainėse. Duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas naudoti reklaminius slapukus. Turite teisę nesutikti, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą pakoreguodami slapukų nustatymus svetainėje. Duomenys renkami pasitelkiant slapukus ir yra saugomi priklausomai nuo konkretaus slapuko konfigūracijos. Konkrečius terminus rasite mūsų Slapukų politikoje. Šiuo tikslu duomenys yra teikiami trečiosioms šalims: Google Inc., Facebook, Leadfeeder.
 • Organizuodami ir administruodami renginius. Šiuo tikslu tvarkysime šiuos duomenis: vardas, pavardė, organizacija, kontaktinis el. paštas, telefono numeris. Nuotolinių renginių atveju gali būti, kad pasiūlysime galimybę pasirinkti patogiausią paštomatą renginio rinkiniui pristatyti. Šiuo tikslu duomenys bus tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu – užtikrinti sklandų renginio organizavimą, nusiųsti priminimą prieš renginį ir, jeigu yra būtina, susisiekti po renginio. Duomenis perduosime partneriams, kurie padeda organizuoti renginį: renginio vietos administratoriui, kurjeriams, renginio rinkinių tiekėjams ir pan.
 • Kandidatų paieška ir įdarbinimas. Mūsų svetainėje arba mūsų socialinių tinklų paskyrose galima pateikti savo gyvenimo aprašymą (CV). CV taip pat galima atsiųsti ir pasinaudojus mūsų nurodytu el. pašto adresu. Duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (atsirinkti labiausiai tinkančius kandidatus į darbo pokalbį). Pateiktus asmens duomenis saugome iki tol, kol atranka pasibaigia ir dar tris mėnesius po to, kol pasibaigia įdarbinto asmens bandomasis laikotarpis. Šiam laikotarpiui pasibaigus, ištriname visus gautus CV ir juose pateiktus asmens duomenis nebent Jūs sutinkate, kad duomenys saugomi ilgiau ateities darbo pasiūlymams gauti. Tokiu atveju duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas. Sutikimas gali būti neduodamas arba bet kada atšaukiamas nepatiriant dėl to jokių neigiamų pasekmių. Prašome siunčiant savo CV apsiriboti tik savo kontaktine, išsilavinimo ir dalykinių savybių informacija bei patirties aprašymu. Turime teisę susisiekti su Jūsų buvusiais darbdaviais, o Jums leidus ir su Jūsų esamu darbdaviu.
 • Klientų paskyros administravimas. Siekdami suteikti savo klientams patogų būdą paslaugoms užsakyti, sukūrėme „Klientų erdvę“, kurią galite pasiekti turėdami paskyrą. Šios paskyros administravimo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis. Duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų teisėtas interesas (kokybiškas klientų aptarnavimas ir klientų identifikacija). Jūsų prisijungimo duomenis saugosime tol, kol bus aktyvi paskyra. Duomenis ištrinsime, jeigu paskyra yra neaktyvi daugiau kaip 2 metus. Nuotoliniam prisijungimui prie Jūsų kompiuterio ir paslaugų teikimui per nuotolį pasitelkiame trečiosios šalies „Teamviewer“ sprendimą. Šio paslaugų teikėjo privatumo politiką galite rasti čia: https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/.

3. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas turi duomenų apsaugos teisės aktų jam garantuojamą teisę kreiptis į Asmens duomenų valdytoją, kad Asmens duomenų valdytojas, nustatęs Duomenų subjekto asmens tapatybę:

 • pateiktų informaciją apie tai, ar tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis ir, jei tvarko, kad supažindintų Duomenų subjektą su tvarkomais jo asmens duomenimis, informuotų, kokie jo asmens duomenys, iš kokių šaltinių yra gauti, kokiu tikslu ir kaip tvarkomi (įskaitant automatizuotą sprendimų priėmimą, jo reikšmę ir pasekmes Duomenų subjektui), kiek laiko yra saugomi, kam teikiami (teisė susipažinti su savo asmens duomenimis);
 • ištaisytų ar patikslintų neteisingus, neišsamius, netikslius Duomenų subjekto asmens duomenis (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis);
 • esant tam tikroms BDAR įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), ištrintų Duomenų subjekto asmens duomenis (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis – „teisė būti pamirštam“);
 • esant tam tikroms BDAR įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, laikotarpiu, kol yra nagrinėjamas Duomenų subjekto prašymas dėl duomenų tikslumo ar duomenų tvarkymo ir kt.), apribotų Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą (teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą);
 • raštu ar bendrai naudojama elektronine forma pateiktų Duomenų subjekto Asmens duomenų valdytojui pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi taikant automatizuotas priemones, jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, ir, jei įmanoma, perduotų tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (teisė į asmens duomenų perkeliamumą).
 • Tais atvejais, kai Duomenų subjekto asmens duomenis „Novian“ tvarko jo sutikimo pagrindu, Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą ir šiuo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nedelsiant nutrauktas. Atkreipiamas dėmesys, kad, atšaukus sutikimą, gali būti, kad „Novian“ negalės Duomenų subjektui pasiūlyti tam tikrų paslaugų ar produktų, tačiau ir toliau naudos Duomenų subjekto asmens duomenis, pavyzdžiui, vykdydama su Duomenų subjektu sudarytą sutartį ar jei to reikalauja įstatymai.

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad:

 • būtų tvarkomi jo asmens duomenys ir įsipareigoja savo teisiškai pagristą nesutikimą pateikti Asmens duomenų valdytojui raštu arba kitu būdu, kuriuo galima nustatyti Duomenų subjekto tapatybę, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Asmens duomenų valdytojo teisėti interesai;
 • būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant su tokiu tikslu susijusį profiliavimą) ir turi teisę nenurodyti tokio nesutikimo motyvų;
 • kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Duomenų subjektui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Duomenų subjektu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Duomenų subjektas yra davęs aiškų sutikimą.

Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas – L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, interneto svetainės adresas – https://vdai.lrv.lt/), jei Duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus. Maloniai prašome dėl iškilusių klausimų pirmiausia kreiptis į „Novian“, kad galėtume kuo greičiau juos išspręsti.

4. PRAŠYMŲ DĖL PASINAUDOJIMO DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖMIS NAGRINĖJIMO TVARKA

Prašymą dėl nurodytų teisių įgyvendinimo Duomenų subjektas gali pateikti bet kuriam iš duomenų valdytojų.

Siekiant apsaugoti, kad „Novian“ tvarkomi asmens duomenys nebūtų atskleisti jokiems asmenims, neturintiems teisės jų gauti, gavus Duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises pirmiausia bus nustatyta jo tapatybė. Jeigu tapatybės patikrinimo procedūra bus sėkminga, „Novian“ įsipareigoja nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo, pateikti informaciją apie veiksmus, kurių imtasi pagal duomenų subjekto pateiktą prašymą.

Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą arba jei duomenų subjektas pateikė keletą prašymų, „Novian“ turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai informuodama duomenų subjektą iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis. Duomenų subjektas neturi mokėti jokio mokesčio tam, kad gautų informaciją apie jo tvarkomus asmens duomenis (arba pasinaudotų bet kuriomis kitomis teisėmis). Tačiau „Novian“ gali imti pagrįstą mokestį, jei duomenų subjekto prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas, pateikiamas pakartotinai arba yra neproporcingas.

5. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Duomenų subjekto asmens duomenis asmens duomenų valdytojas gali atskleisti/perduoti tvarkyti šiems tretiesiems asmenims, kurie, įskaitant, bet neapsiribojant, padeda asmens duomenų valdytojui vykdyti ir administruoti svetainę ir susijusių paslaugų teikimą:

 • informacinių technologijų paslaugas teikiančioms bendrovėms (siekiant užtikrinti informacinių sistemų palaikymą, tobulinimą, atnaujinimą);
 • interneto svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms bendrovėms, įsikūrusioms Lietuvoje;
 • elektroninės komunikacijos partneriui, veikiančiam Lietuvoje, kuris padeda administruoti reklamos teikimą elektroninėje erdvėje.
 • „Novian“ pasitelktoms bendrovėms, kurios teikia „Novian“ teikiamų paslaugų kokybės vertinimo (įskaitant, nuomonės apie paslaugas, aptarnavimą ir jų kokybę rinkimą), rinkos tyrimų, žaidimų ir akcijų duomenų subjektams organizavimo paslaugas.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina, siekiant įgyvendinti duomenų tvarkymo tikslus.

Jei duomenų subjektas naudoja „Novian“ įmonių interneto svetainėse esančias kontaktines formas užklausoms, informacija, pateikta tokiose formose, įskaitant duomenų subjekto kontaktinius duomenis, bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo užklausos pateikimo, nebent teisėtai leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis dėl kitų priežasčių.

Duomenys tvarkomi rinkodaros tikslu ir sutikimo pagrindu bus saugomi iki sutikimo atšaukimo. Norėdamas atšaukti savo duotą sutikimą, duomenų subjektas turi kreiptis el. pašto adresu dap@novian.invsbl.lt.

Jei Duomenų subjektas pateikia savo duomenis siekdamas įsidarbinti kurioje nors iš „Novian“ grupės įmonių neaplikuodamas į konkrečias pareigybes, šie duomenys yra saugomi vienus metus ir gali būti naudojami ieškant kandidatų į laisvas pareigybes „Novian“ grupės įmonėse. Jei Duomenų subjektas pateikia savo duomenis siekdamas įsidarbinti kurioje nors iš „Novian“ grupės įmonių aplikuodamas į konkrečias pareigybes ir nepateikia sutikimo dėl ilgesnio duomenų saugojimo, šie duomenys yra saugomi iki atrankos pabaigos ir dar tris mėnesius po atrankos pabaigos. Jei Duomenų subjektas pateikia savo duomenis siekdamas įsidarbinti kurioje nors iš „Novian“ grupės įmonių aplikuodamas į konkrečias pareigybes ir pateikia sutikimą dėl šių duomenų naudojimo ieškant kandidatų į kitas pareigybes, šie duomenys yra saugomi vienus metus ir gali būti naudojami ieškant kandidatų į laisvas pareigybes „Novian“ grupės įmonėse.

Jei Duomenų subjektas registruojasi dalyvauti renginiuose ir pateikia su šia registracija susijusius duomenis, jie yra tvarkomi tik su informavimu apie renginį susijusiems tikslams. Tuo atveju, jei jis pateikia ir sutikimą dėl duomenų tvarkymo rinkodaros pagrindu, šie jo duomenys gali būti tvarkomi iki sutikimo atšaukimo. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Duomenų subjekto duomenis, Duomenų subjektas turi kreiptis el. pašto adresu dap@novian.invsbl.lt ir nurodyti, kokių duomenų tvarkymą nori atšaukti.

Pasitelkus slapukus renkami duomenys saugomi Slapukų politikoje nurodytą laikotarpį.

7. GEOGRAFINĖ TVARKYMO TERITORIJA

„Novian“ duomenų subjekto asmens duomenis paprastai tvarko tik Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais asmens duomenys gali būti perduoti ir už ES/EEE ribų, pavyzdžiui, slapukų surenkama informacija perduodama Google ir negalime atmesti tikimybės, kad šie duomenys yra perduodami motininei kompanijai į JAV. Asmens duomenys perduodami už ES/EEE ribų, jei yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės.

8. AUTOMATIZUOTŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Siekiant užtikrinti tinkamiausią duomenų subjekto aptarnavimą ir pateikti duomenų subjekto poreikius atitinkančius rinkodaros pasiūlymus bei gerinant „Novian“ teikiamų paslaugų kokybę, „Novian“ automatiniu būdu gali analizuoti duomenų subjekto asmens duomenis, įskaitant informaciją apie naudojimąsi paslaugomis, elgesį „Novian“ įmonių interneto svetainėse ir savitarnos portaluose.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad „Novian“ atliekami duomenų subjektų duomenų analizės veiksmai neturi duomenų subjektams jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Duomenų subjektas gali bet kada nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir nustatyti savo naršyklę taip, kad atsisakytų visų arba kai kurių naršyklės slapukų.

9. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 • UAB „Novian“ (kodas 121998756, registruotas buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. (8 5) 219 0000, el. paštas info@novian.invsbl.lt, interneto svetainės adresas www.novian.lt.
 • UAB „Novian Technologies“ (kodas 301318539, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. (8 5) 219 0000, el. paštas info.technologies@novian.invsbl.lt, interneto svetainės adresas www.novian.lt, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenu.apsauga@novian.invsbl.lt);
 • UAB „Novian Systems“ (kodas 125774645, adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, tel. (8 5) 273 41 81, el. paštas info.systems@novian.invsbl.lt, interneto svetainės adresas www.novian.lt, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@novian.invsbl.lt);
 • UAB „Elsis PRO“ (kodas 300064148, adresas Baltupio g. 14, Vilnius, tel. (8 5) 268 81 88, el. paštas elsispro@elsis.lt, interneto svetainės adresas www.elsispro.com);
 • „Novian Eesti OÜ“ (adresas Pärnu mnt 186, Talinas, Estija, tel. +372 6715 188, el. paštas info@novian.ee, interneto svetainės adresas www.novian.ee);
 • „Andmevara AS“ (adresas Pärnu mnt 186, Talinas, Estija, tel. +372 6715 188, el. paštas mail@andmevara.ee, interneto svetainės adresas www.novian.ee);
 • „Zissor“ (adresas Bragernes Torg 6, 3017 Dramenas, Norvegija, tel. +47 22 83 85 00, el. paštas post@zissor.com, interneto svetainės adresas www.zissor.com).

Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@novian.invsbl.lt.

Pakeitimai

Ši Privatumo politika bus periodiškai peržiūrima. Padarius reikšmingų pakeitimų, jos aktualią versiją paskelbsime svetainėje ir paprašysime iš naujo su ja susipažinti.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022 m. birželio 8 d. (9 skyrius)

Efektyvūs integruoti sprendimai ir paslaugos

Technologijos Jūsų tikslams

Susisiekite